Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
januari 2013, nummer 10
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Nieuwe ontwerpmethode brandwerendheid
staalplaat-betonvloeren

Deze maand komt via www.brandveiligmetstaal.nl een nieuwe methode beschikbaar voor het brandveilig ontwerpen en dimensioneren van staalplaat-betonvloeren met stalen liggers. De ontwerpmethode is ontwikkeld en in het Nederlands gepubliceerd door CTICM, ArcelorMittal en Bouwen met Staal en wordt geïntegreerd in de software MACS+.

Met de methode is snel en eenvoudig te bepalen wat de eigen brandwerendheid van de vloerconstructie is en óf en zo ja, op welke vloeronderdelen aanvullende voorzieningen voor een hogere brandwerendheid nodig zijn om te voldoen aan het vereiste brandveiligheidniveau.

De brandwerendheid wordt vastgesteld door beoordeling van het gedrag tijdens brand van de algehele vloerconstructie; als een systeem van elementen (liggers, vloerplaten) die onderling verbonden zijn en op elkaar reageren. De methode houdt rekening met membraanwerking tijdens brand: een stalen ligger gaat door opwarming aan de vloer hangen, waarna de vloer de krachten herverdeelt over naburige liggers. Hierdoor kunnen de secundaire liggers voor een belangrijk deel onbeschermd blijven en toch de vereiste brandwerendheid halen. Afhankelijk van het ontwerp zijn besparingen van zo'n 30 tot 50% mogelijk op de kosten van het brandwerend beschermen.

De methode is geschikt voor staalplaat-betonvloeren met standaard stalen liggers (bijvoorbeeld van I- of H-profielen), al of niet voorzien van sparingen in de lijven (zoals cellen- of honingraatliggers).

Behalve voor het berekenen volgens de standaard-brandkromme (temperatuur-tijdcurve) is de methode ook inzetbaar bij natuurlijke brandscenario’s met behulp van een parametrische of natuurlijke brandkromme.

  • Voor meer informatie: www.brandveiligmetstaal.nl/ontwerptool_macs.
    Op die webpagina kunt u tevens de PDF downloaden van een artikel in het vakblad Bouwen met Staal (december 2012) met een toelichting op de achtergronden van de methode en uitleg bij de toepassing.

Brand-boek

‘Brand – Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 3'. De titel laat er geen twijfel over bestaan dat uitgever Bouwen met Staal dit boek vooral heeft bedoeld voor de constructeur. Toch vinden ook bouwkundig ontwerpers, brandveiligheidsadviseurs en medewerkers van brandweer en bouwtoezicht in de publicatie heel wat van hun gading.

Het boek opent met de doelstellingen van brandveiligheid in relatie tot het gedrag van een brand en de mogelijke maatregelen om te voldoen aan de brandveiligheidseisen volgens het Bouwbesluit. Voor het berekenen van de brandwerendheid (tegen bezwijken) van een stalen draagconstructie geeft het boek een model voor trekstaven, kolommen en liggers en een model voor geïntegreerde liggers met beklede óf onbeklede onderflens. Ook belicht de publicatie vier scenario’s voor het toepassen van Fire Safety Engineering (FSE): staalconstructies bij natuurlijke brand zonder óf met flashover, staalconstructies buiten gebouwen (zoals buiten de gevel of bovendaks) bij natuurlijke brand, en het systeemgedrag van staalconstructies met staalplaat-betonvloeren bij een standaardbrand.

Het afsluitende hoofdstuk biedt ontwerptabellen voor het bepalen van onder meer de sterkte-reductiefactor, doorsnedeklasse en kritieke temperatuur van staalprofielen.

Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Stuur een e-mail naar brand@bouwenmetstaal.nl

Colofon
De nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.
Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, januari 2013
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
www.bouwenmetstaal.nl