Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
februari 2013, nummer 11
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Nieuw en volgens het nieuwe Bouwbesluit

www.brandveiligmetstaal.nl – het gratis online informatiesysteem van Bouwen met Staal voor brandveilige toepassingen van staal in gebouwen – heeft er een fors aantal modules bij gekregen. Voor zowel kantoren als voor hallen, woningen, hoogbouw en parkeergarages biedt de website nu uitgebreide én praktische toepasbare toelichting op de eisen volgens Bouwbesluit 2012 en de oplossingsrichtingen voor de brandwerendheid van draagconstructies (skelet + vloeren), gevels en wanden.

In de nieuwe module parkeergarages (bovengrondse parkeergebouwen) is de informatie verdeeld over ‘nieuwbouw’, ‘verbouw’ en (vanwege de groeiende toepassing in ons land) tijdelijke, verplaatsbare garages. Als oplossingsmethodiek wordt Fire Safety Engineering met het natuurlijk-brandconcept aanbevolen. Immers, bij (geheel of gedeeltelijk) open parkeergebouwen verloopt een brand in werkelijkheid aanzienlijk anders dan de ‘standaardbrand’. FSE met natuurlijke brand biedt dan de beste perspectieven om het vereiste veiligheidsniveau op een doeltreffende én kostenefficiënte manier te bereiken. Handige hulpmiddelen hierbij zijn de module Fire Safety Engineering en de Richtlijn brandveiligheid stalen parkeergarages die als pdf van de site is te downloaden.

Het nieuwe onderdeel hallen komt als geroepen, omdat het Bouwbesluit 2012 in sommige gevallen grotere brandcompartimenten toestaat zónder aanvullende eisen te stellen. Een nieuwe hal met (vrijwel) uitsluitend een industriële functie mag nu (maximaal) 2.500 m2 groot worden en gelden nog steeds geen eisen voor branddoorslag (wbd) en is opdelen in compartimenten niet nodig. In het oude Bouwbesluit 2003 was dat nog 1.000 m2. Voor bestaande industriële hallen ligt de grens onveranderd bij 3.000 m2. Is de industriehal groter dan 2.500 m2 (óf 3.000 m2), dan hangen de wbdbo-eisen en eventuele compartimentering af van de precieze functie (gebruik) van de hal en de gemiddelde vuurbelasting in de hal (wanneer de gelijkwaardige methode Beheersbaarheid van Brand wordt toegepast). Voor industriehallen met meer dan 100 m2 nevenfuncties (zoals kantoren) én voor andere gebouwfuncties blijft de maximum compartimentsgrootte van 1.000 m2 van kracht. Wanneer brandcompartimentering nodig is en wanneer niet, wordt uit de doeken gedaan op eisen branddoorslag. En als ’t nodig is, belicht brandwanden de constructieve opties voor brandwerend uitvoeren van scheidingen.

BrandInformatieSysteem op congres

www.brandveiligmetstaal.nl is natuurlijk 24 uur per dag te raadplegen op het internet. Maar voor een persoonlijke kennismaking met het informatiesysteem (en de mensen achter de schermen) gaat u naar het Nationaal Brandveiligheidscongres op 18 april in Ede. Bouwen met Staal is met de website aanwezig op het Informatieplein van het evenement. Op het congresprogramma staan plenaire presentaties en parallelsessies over onder meer Fire Safety Engineering en Beheersbaarheid van brand.

Cursus hallenbouw volgens nieuwe Bouwbesluit

Met het Bouwbesluit 2012 zien ontwerpers en bouwers van bedrijfshallen zich geconfronteerd met veranderde voorschriften voor brandcompartimentering. Welke consequenties dat heeft voor het bouwkundig en constructief halontwerp, komt uitgebreid over het voetlicht tijdens de cursus Hallenbouw volgens het nieuwe Bouwbesluit, 14 maart a.s. in Utrecht. Brandveiligheidsadviseur Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal) zet voor ‘de industriefunctie’ de Bouwbesluit-eisen in het kader van veilig vluchten, branddoorslag en brandoverslag uiteen. Aansluitend schetst hij de opties voor grote(re) brandcompartimenten volgens het nieuwe Bouwbesluit, al of niet op basis van gelijkwaardigheid. Hiervoor kunnen cursisten hun eigen cases (b.v. een voorlopig ontwerp) aandragen.
Naast brandveiligheid, schenkt de hallenbouwcursus ruim aandacht aan de strengere eisen voor thermische isolatie van gevels.

  • Programma en aanmelden.
    Mocht 14 maart niet schikken, de organisatoren SBR en Bouwen met Staal herhalen de cursus op 14 mei. De cursus-uren gelden als WAT-uren. Voor het Constructeursregister levert cursusdeelname 3 educatiepunten op.

  • foto: Cleanroomgebouw 5D ASML, Veldhoven (Van Aken architecten).
Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Stuur een e-mail naar brand@bouwenmetstaal.nl

Colofon
De nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.
Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, februari 2013
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
www.bouwenmetstaal.nl