Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
januari 2014, nummer 15
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Bepalen brandwerendheid
staalplaat-betonvloeren:
gemakkelijk en gratis met MACS+

Het dimensioneren van staalplaat-betonvloeren met stalen liggers kan nu ‘in een handomdraai’ met de nieuwe, gratis ontwerpmethode die onlangs is opgenomen in de software MACS+.

Met de methode – ontwikkeld door SCI, CTICM en Arcelor Mittal en in samenwerking met Bouwen met Staal – stelt u snel en eenvoudig vast wat de brandwerendheid is van een staalplaat-betonvloer op stalen liggers. Tevens wordt inzichtelijk óf de vloerconstructie aanvullende brandwerende bescherming nodig heeft om te voldoen aan de brandwerendheidseis én voor welke vloeronderdelen dat dan geldt. In veel praktijkgevallen kan brandwerende bekleding van een goed deel van de vloerconstructie achterwege blijven en daarmee aanzienlijke kostenbesparingen opleveren.

Dat vooruitzicht vindt zijn oorsprong in het principe van ‘systeembenadering’, waarop de nieuwe methode is gebaseerd. De brandwerendheid van de vloer volgt uit de beoordeling van het gedrag bij brand van de gehéle vloerconstructie, als samenstel van elementen die tijdens brand op elkaar ‘reageren’. Hierbij wordt rekening gehouden met membraanwerking, een veelvoorkomend fenomeen bij brand dat níet aan het licht komt als de vloerelementen afzonderlijk, los van hun constructieve samenhang worden beschouwd. Bij brand gaat een opgewarmde stalen ligger aan de vloer hangen, waarna de vloer de krachten herverdeelt over naburige liggers.

In de ontwerpmethode wordt de vloer onderverdeeld in rechthoekige vakken, omsloten door (primaire) liggers. De (secundaire) liggers binnen het vak overspannen uitsluitend in één richting. De liggers op de randen van de vakken zullen doorgaans brandwerende bescherming nodig hebben. De liggers ín de vakken kunnen veelal, geheel of gedeeltelijk, onbeschermd blijven, zolang de vloerzone als totaal maar voldoende brandwerend is. Bij brand mogen de secundaire liggers hun draagkracht verliezen, de liggers op de randen van de vakken én de membraanwerking van de vloer nemen de (toch al gereduceerde) belasting bij brand volledig over.

De methode is geschikt voor ‘lage’ staalplaat-betonvloeren met een plaathoogte van maximaal 80 mm, een enkel wapeningsnet en een dek van 60–130 mm normaal- of lichtbeton. De liggers zijn standaard H- of I-profielen, al of niet voorzien van sparingen in de lijven (raat- en cellenliggers). De liggers zijn bij voorkeur via deuvels gekoppeld met de vloer (staal-betonligger).

De methode is ook te gebruiken bij een natuurlijk-brandconcept. Naast het standaard-brandmodel is een natuurlijk-brandmodel opgenomen, beide in de vorm van temperatuur-tijdkrommen.

De methode is verwerkt in een MACS+-computerprogramma, dat gratis te downloaden is van www.macsfire.eu/nl.

Bij de software gaat een serie, eveneens gratis documenten waaronder een achtergronddocument, een uitvoerige ontwerphandleiding en de presentaties van een seminar, eind december 2012 gehouden, met o.m. de experimentele onderbouwing, een numerieke parameterstudie en rekenvoorbeelden.

Nationaal Brandveiligheidscongres focust op renovatie en transformatie

Het Nationaal Brandveiligheidscongres 2014 is op donderdag 17 april a.s. in infotainmentcenter CineMec in Ede. Het jaarlijkse evenement van SBRCURnet – bestemd voor iedereen die beroepsmatig van doen heeft met de brandveiligheid van gebouwen – stelt dit jaar de brandveiligheid centraal bij een groeiende en boeiende opgave binnen de bouw: renovaties en transformaties van bestaande gebouwen. In het ochtenddeel van het plenaire congres wordt de brandregelgeving bij hergebruik van gebouwen uit de doeken gedaan: wat zijn de eisen als het gebouw een nieuwe, al of niet gemengde, gebruiksfunctie krijgt, wanneer gelden nieuwbouweisen en wanneer zijn de ‘oude’ of gereduceerde eisen van toepassing (rechtens verkregen niveau)? In de middag krijgt u richtsnoeren, tips en voorbeelden aangereikt voor het brandveilig renoveren en transformeren in de praktijk, volgens de regels én met blijvende kwaliteit. Zo laat Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal) weten welke bouwkundige en/of installatietechnische maatregelen bij verbouwingen strikt genomen vereist zijn conform de huidige regelgeving en met welke mix van maatregelen een gelijkwaardig of zelfs hoger veiligheidsniveau haalbaar is, op basis van risicoanalyse. Raphaël Gallis (TNO) belicht de rol van de bedrijfshulpverlening (BHV) ná de transformatie. Hij speelt daarbij onder meer in op de trend van functiemenging. Hoe draagt de BHV bij aan de veiligheid van de gebruikers als het gebouw (bijvoorbeeld) tegelijkertijd dient als kantoor, atelier en productieruimte en af en toe ook nog een bijeenkomstfunctie vervult?

Tijdens de pauzes, lunch en borrel kunt u voor de nieuwste producten en diensten van bedrijven en organisaties terecht op het Informatieplein. Bouwen met Staal informeert u daar over het BrandInformatieSysteem op www.brandveiligmetstaal.nl.

  • Foto’s: ‘Zeepfabriek’, Amersfoort: transformatie voormalige zeepfabriek Rohm en Haas tot bedrijfsgebouw (Zeep architecten, 2011).
Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Stuur een e-mail naar brand@bouwenmetstaal.nl

Colofon
De nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.
Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, januari 2014
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
www.bouwenmetstaal.nl