Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
mei 2014, nummer 17
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Webtool vergemakkelijkt keuze brandwerende coatings op staal

Op www.brandveiligmetstaal.nl heeft Bouwen met Staal de nieuwe webtool Brandwerende coatings gepubliceerd. Met de tool kunnen ontwerpers, (brandveiligheids)adviseurs en andere professionals in bouwkundige brandveiligheid kiezen uit brandwerende-coatingproducten voor het brandwerend beschermen van (onderdelen van) stalen draagconstructies.
De producten zijn te selecteren op onder meer profieltype (I-, H- buis- of kokerprofiel), profielfactor, kritieke staaltemperatuur, vereiste brandwerendheid, productsamenstelling, toepassingsgebied en product- en leveranciersnaam.

Elk zoekresultaat bestaat uit een korte omschrijving van het product en downloadbare productinformatie en gegevens van de leverancier. Bij sommige producten gaan tevens de door de leveranciers verstrekte PDF-en van het CE-markeringsdocument en bijbehorende prestatieverklaring. CE-markering van brandwerende-verfproducten is op dit moment nog niet verplicht, omdat de geharmoniseerde Europese norm voor deze producten nog in ontwikkeling is.

Producenten/leveranciers kunnen hun producten al wel op vrijwillige basis van CE-markering voorzien. Dan dienen ze gebruik te maken van een Europees beoordelingsdocument (ETA) om een Europese technische beoordeling (ETAG) te verkrijgen. Een ETAG (European Technical Approval Guideline) is een gedocumenteerde beoordeling van de prestaties van een specifiek bouwproduct in relatie tot zijn essentiële kenmerken. Op brandwerende coatings is ETAG 018-02 (Reactive coatings for fire protection of steel elements) van toepassing. Vervolgens kan een prestatieverklaring voor het product worden opgesteld en CE-markering worden aangebracht.

In de webtool Brandwerende coatings zijn alle producten getest en beoordeeld door een daartoe geaccrediteerd instituut, volgens NEN-EN 13381-8 ‘Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van constructiedelen - Deel 8: Reagerende bescherming aangebracht op stalen constructiedelen’.

Bouwen met Staal heeft de tool ontwikkeld in opdracht van VVVF, de branchevereniging voor de Nederlandse verf en drukinktindustrie.
Op dit moment zijn Aalterpaint, International Paint, PPG Protective & Marine Coatings en Sika Nederland in de tool vertegenwoordigd, elk met meerdere producten.
Fabrikanten of leveranciers die ook geïnteresseerd zijn in productopname, kunnen contact opnemen met Ralph Hamerlinck van Bouwen met Staal (e-mail: ralph@bouwenmetstaal.nl, tel. (079) 353 12 77).

  • Algemene (ontwerp)informatie over de samenstelling en werking van brandwerende verf, met verwijzingen naar regelgeving en publicaties, vindt u eveneens op brandveiligmetstaal.nl, klik hier.
  • Voor het (productonafhankelijk) bepalen van de benodigde laagdikte van brandwerend verf op stalen kolommen biedt brandveiligmetstaal.nl de Excel-sheets BIS-XLS-4b voor H- en I-profielen en BIS-XLS-4d voor buizen. Zie ook het bericht hiernaast.
  • Foto’s: Centre for Human Drug Research II, Leiden (Cepezed en SmitWesterman). In dit achtlaagse gebouw is brandwerende verf toegepast op de zichtbare delen van de stalen liggers en op een deel van de staal-betonkolommen.
    (Foto’s: Jannes Linders, bouwfoto: SmitWesterman).

Brandveilig dimensioneren met gratis downloads

Voor het bepalen van de kritieke staaltemperatuur en van de benodigde dikte van de eventuele brandwerende bescherming van staalconstructies heeft Bouwen met Staal een serie van acht praktische Excel-sheets voor u samengesteld. Alle acht zijn gratis te downloaden van www.brandveiligmetstaal.nl, in een Windows- óf Apple-versie. De tools werken volgens de NEN-EN 1993-1-2 (Eurocode 3 - ‘Brand’) en zijn geënt op de standaard-brandmethode, waarbij de brandwerendheid van de constructie per component (kolom, ligger) wordt beoordeeld.

Het dimensioneren van deze constructie-onderdelen op brand begint met het vaststellen van de kritieke staaltemperatuur per onderdeel. (Dat is de temperatuur waarbij het constructieonderdeel bij brand zal bezwijken.)

Voor het berekenen van de kritieke temperatuur van kolommen zijn drie sheets beschikbaar. Sheet BIS-4a1 berekent de kritieke temperatuur van een kolom, uitgevoerd als H-, I- of buisprofiel. Na invoer van het aantal bouwlagen, de lengte, gereduceerde kniklengte en staalsoort van het profiel en de vloeroverspanningen en -belastingen bepaalt de spreadsheet welk profiel nodig is bij de fundamentele belastingcombinatie. De kritieke temperatuur van het profiel wordt iteratief berekend. BIS-4a1a bepaalt de kritieke temperatuur bij druk en (dubbele) buiging van de kolom. Hiertoe geeft u vooraf de eindmomenten, veldmoment en de momentenlijn op. Een eenvoudige variant hierop is BIS-4a1b. Deze sheet gaat standaard uit van buiging in het vlak (parabolisch momentverloop) zonder eindmomenten. Het bereken van de kritieke staaltemperatuur van liggers – al of niet in de vloer geïntegreerd – gaat met BIS-5a2.

Nu de kritieke staaltemperatuur bekend is, kunt u de benodigde dikte van de brandwerende bescherming (brandwerende verf of plaat) van kolom en ligger natuurlijk aflezen in de laagdiktetabellen van de leverancier. Wilt u die laagdiktebepaling echter vooraf doen, nog even onafhankelijk van leverancier en product, dan kunt u gebruik maken van BIS-4b laagdikte opschuimende coating op H- en I-profielen, BIS-4d laagdikte opschuimende coating buisprofielen én BIS-4c laagdikte stootvaste beplating H- en I-profielen. Het brandwerend beplaten van buizen is zeer ongebruikelijk, hiervoor is dan ook geen sheet ontwikkeld. Wél is er een speciaal voor gevelkolommen: 4f. Hiermee kunt u eenvoudig vaststellen of de kolom (aan vier- of drie zijden) brandwerende bescherming nodig heeft en hoe dik die bescherming (brandwerende verf of plaat) moet zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de afstand en oriëntatie van de kolom ten opzichte van de gevel en de brandwerendheid van de gevel.

Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Stuur een e-mail naar brand@bouwenmetstaal.nl

Colofon
De nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.
Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, mei 2014
Samenstelling: Ralph Hamerlinck, Bennie Potjes en Arend Dolsma (Bouwen met Staal).

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
www.bouwenmetstaal.nl