Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
maart 2015, nummer 19
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

De theorie en praktijk van brandwerende coatings

De Nederlandse ontwerp- en bouwpraktijk doet steeds vaker een beroep op brandwerende coatings om staalconstructies van gebouwen de gevraagde brandwerende bescherming te geven. De toepassingen nemen hand over hand toe dankzij aanhoudende verbetering van producten, beproevings- en toepassingsvoorschriften, testmethoden en -faciliteiten, en natuurlijk door de groeiende kennis en ervaring onder ontwerpers, bouwers en toetsers. Toch is het gebruik van brandwerende coating nog geen diepgewortelde traditie in de vaderlandse bouw. Hierdoor is de kwaliteit van ontwerp, uitvoering óf eindresultaat soms nog niet helemaal ‘volgens het boekje’.

De Technische Commissie Brandveiligheid (TC 3) van Bouwen met Staal doet daar wat aan met het seminar ‘Brandwerende coatings: theorie & praktijk’, donderdag 16 april a.s. op de Troned Safety Campus in Enschede. De toepassingsmogelijkheden, maar vooral ook de ervaringen met toepassingen in projecten – bij werkvoorbereiding, applicatie, transport, montage en kwaliteitscontroles – komen over tijdens het seminar over de bühne. Tot de sprekers behoren Richard Knauff (senior-specialist brandveiligheid van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond), Rob van Druenen (business development manager, International Paint) en Dick Markwat (tendermanager, Hollandia).

Tim van der Waart van Gulik (projectleider Fire Engineering bij Efectis Nederland) gaat dieper in op de innovaties in het testen van brandwerende coatings en de aanstaande veranderingen in de regelgeving. Zo is voor brandwerende coatings een geharmoniseerde Europese productnorm in de maak. Zodra deze norm is gepubliceerd, zijn leveranciers van brandwerende-coatingproducten die binnen de EU in omloop zijn, verplicht deze producten te voorzien van CE-markering met prestatieverklaring. Overigens zijn diverse leveranciers hier al vrijwillig toe overgegaan. De CE-markering en prestatieverklaring bij hun producten berust dan op een prestatiebeoordeling volgens ETAG 018-02 (Reactive coatings for fire protection of steel elements). Het beproeven van de brandwerendheid van de producten dient te gaan volgens NEN-EN 13381-8 (‘Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van constructiedelen - Deel 8: Reagerende bescherming aangebracht op stalen constructiedelen’).

Om de praktische ervaringen van de deelnemers verder te verrijken, staan in de middag enkele praktijktests op het seminarprogramma: de beproeving van het gedrag van brandwerende coating op stalen constructiedelen en proeven op verschillende verbindingen van gecoat en ongecoat staal.

  • Het complete seminarprogramma en het aanmeldingsformulier vindt u op www.bouwenmetstaal.nl.
  • Op de expo van het seminar kunt u terecht voor de laatste producten en diensten op het gebied van brandwerende coatings. De exposanten zijn: Efectis Nederland, International Paint, Aalterpaint, Hempel Nederland, PPG Protective & Marine Coatings en Sika.
  • Foto midden: SealteQ Group.

Kies uw coating

Betrouwbare en onafhankelijke hulp bij de keuze van een brandwerende coating. Dat biedt de webtool Brandwerende coatings op de website brandveiligmetstaal.nl. De tool geeft u – gratis en 24 uur per dag – ondersteuning bij de verantwoorde keuze van een brandwerende coating voor het beschermen van staalconstructies van gebouwen. Met de tool vindt u de coatings die geschikt zijn voor uw toepassing ná selectie op onder meer profieltype, profielfactor, kritieke staaltemperatuur, vereiste brandwerendheid, productsamenstelling en toepassingsgebied. Uiteraard kunt u ook direct kiezen op product- of leveranciersnaam.

Elk zoekresultaat bestaat per product uit een korte beschrijving, productinformatie en leveranciersgegevens. Van de producten met (vrijwillige) CE-markering worden tevens het CE-document en de prestatieverklaring geleverd. Alle producten in de tool zijn volgens NEN-EN 13381-8 getest en beoordeeld door een geaccrediteerde testinstituut, zoals BRE Global, Warrington Certification en KIWA Nederland.

Bouwen met Staal ontwikkelde de tool in opdracht van VVVF, de branchevereniging voor de Nederlandse verf en drukinktindustrie. De publieke lancering was in mei 2014. Op dit moment bevat de tool producten van Aalterpaint, Flameguard, Hempel Nederland, International Paint, PPG Protective & Marine Coatings en Sika Nederland.

• Leveranciers die geďnteresseerd zijn in opname van hun brandwerende-coatingproduct(en), kunnen contact opnemen met Ralph Hamerlinck van Bouwen met Staal (e-mail: ralph@bouwenmetstaal.nl, tel. (079) 353 12 77).

Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over deze publicatie? Stuur een e-mail naar brand@bouwenmetstaal.nl

Colofon
De nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.
Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, maart 2015
Samenstelling: Ralph Hamerlinck, Bennie Potjes en Arend Dolsma (Bouwen met Staal). Foto's linksboven en rechtsonder: Jacomien Boonstra.

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
www.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.