mei 2009
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

in dit nummer

Congres Recyclebaar ontwerpen en bouwen
Op woensdag 19 mei organiseert SBR in de Rijtuigenloods in Amersfoort het congres Recyclebaar ontwerpen en bouwen. Voor het la carte lezingenprogramma 'Staal = C2C' levert Bouwen met Staal de onderwerpen en sprekers. Vier deskundigen presenteren de laatste ontwikkelingen in het ontwerpen en bouwen met staal, volgens het gedachtengoed van Cradle to Cradle (C2C). lees verder >


Recycling en hergebruik van staal: de feiten
Staal is 100% recyclebaar. En dat gebeurt ook met zo'n 95% van al het staal dat na demontage (sloop) van gebouwen en bouwwerken vrijkomt. Naast recyclebaar is staal herbruikbaar: op een gelijkwaardig of hoger niveau dan het oorsponkelijk gebruik. Op dit moment worden warmgewalste balken (zoals HE- en IPE-profielen) voor 51% hergebruikt. Dat kan op 'bouwdeelniveau', als onderdeel van een nieuwe constructie, en op 'gebouwniveau' als blijvend component van een constructie die zich opmaakt voor een 'tweede leven'. lees verder >

naar boven >

Agenda

19 mei 2009

 • Recyclebaar Ontwerpen en Bouwen SBR-congres onder het motto 'nú investeren in kennis over recycling, betekent straks volop profijt; voor ons allemaal'. Met lezingen door onder meer Jos Lichtenberg (hoogleraar Bouwproductontwikkeling TU Eindhoven) en Michel Haas (TU Delft en NIBE – Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie). Zie ook her bericht over het congres in deze nieuwsbrief.
  Rijtuigenloods, Amersfoort
 • info

6 juni 2009

 • Duurzame bouwputten openstellling van 250 bouwlocaties voor het publiek, ter gelegenheid van de Dag van de Bouw. De dag – een initiatief van Bouwend Nederland – vraagt dit jaar aandacht voor duurzaamheid, waaronder verantwoord materiaalgebruik en energiezuinigheid.
  diverse locaties
 • info

16–18 juni 2009

 • Provada vastgoedevenement met expo en debatten over onder meer de waardering van vastgoed.
  RAI Amsterdam
 • info

15 oktober 2009

 • Nationale Staalbouwdag evenement van Bouwen met Staal met Expo en programma met thema-lezingen. De lezingen bij het thema 'Duurzaamheid & Kansen' worden verzorgd door onder meer Jaap Wiedenhof (directeur Arup Amsterdam), Hans Korbee (programmamanager SenterNovem) en Jaap Gillis (bestuursvoorzitter Dutch Green Building Council).
  Evenementenhal Gorinchem
 • info

naar boven >

Thema: Recycling

Al in 1987 gaf de VN-commissie Brundtlant te kennen dat een 'factor 20' zuiniger en milieubewuster werken hard nodig is voor een duurzame toekomst. Vandaag de dag is die noodzaak nog altijd actueel en wellicht zelfs groter, gelet op de schaarste aan grondstoffen en energie, en de voortdurende opwarming van de atmosfeer en verontreiniging van lucht, water en bodem. En belangrijke oorzaak van de milieubelasting is de groeiende berg afval, waarin de bouw zo'n 35% aandeel heeft. De aanpak van dit vraagstuk ligt in recycling en hergebruik van producten en materialen in de bouw. Staal heeft hiervoor prima papieren: staal is 100% recyclebaar, wordt al op grote schaal gerecycled, en biedt bewezen mogelijkheden voor hergebruik op het niveau van bouwdelen en zelfs van complete constructies. Deze eerste editie van 'Duurzaamheid+staal' presenteert de feiten en de voorbeelden van recycling en hergebruik van staal.

Voorbeelden van hergebruik

De meest effectieve vorm van hergebruik, mt een zeer lage milieubelasting, is het hergebruik van complete constructies. Een skeletvormige stalen draagconstructie is hiervoor bij uitstek geschikt. Zo'n structuur maakt het wijzigen van bouwkundige indelingen, installatietechniek of gevels en daken betrekkelijk eenvoudig. Ook stalen gevels laten zich gemakkelijk geheel of gedeeltelijk vervangen, voor ander gebruik of een andere functie van het gebouw. lees verder >

naar boven >

Voorbeelden van recycling

Ook economisch gezien is het demonteren en recyclen van staal een lonende bezigheid. Na demontage heeft staal een restwaarde: het teruggewonnen materiaal is meer waard dan de kosten van demontage van het materiaal. Daarbij telt dat stalen bouwdelen gemakkelijk en 'ongeschonden' uit een bestaand gebouw zijn te verwijderen en tot op hun onderdelen te scheiden. Neem nu de stalen gevel. lees verder >

naar boven >

Staal is C2C

De filosofie van Cradle to Cradle (C2C) breekt een lans voor toepassing van bouwmaterialen en -producten die recyclebaar of – liever nog – upcyclebaar zijn. Upcycling staat voor recycling van gebruikt materiaal tot nieuw materiaal met betere eigenschappen en kwaliteiten. Staal is recyclebaar én upcyclebaar en daarmee in de wieg gelegd voor Cradle to Cradle. lees verder >

naar boven >

Dutch Green Building Council (DGBC) werkt aan eenduidige, meetbare en betaalbare duurzaamheid van gebouwen en gebiedsontwikkeling. Voor gebouwen is een duurzaamheidslabel in de maak, gebaseerd op de BREEAM-meetmethodiek. Als participant in DGBC, helpt Bouwen met Staal mee aan de ontwikkeling van het label, door miileurelevante informatie over staal te leveren en deel te nemen aan klankbordgroepen.

Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: duurzaam@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Duurzaam + Staal, mei 2009.

Colofon
Duurzaamheid+staal. Nieuwsbrief voor opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs. Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, mei 2009.
Samenstelling: Arend Dolsma en Jan-Pieter den Hollander (Bouwen met Staal)
Productie: Bruikman & Kok (Den Haag)

Bouwen met Staal • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
duurzaam@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.