Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
nr. 10, september 2013
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Duurzaam met staal in Delft
In navolging van onder meer Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem en Breda krijgt ook Delft een vernieuwd station. Het project Spoorzone Delft voorziet in vervanging van het bovengrondse spoorviaduct door een ondergrondse tunnel. Bovenop de tunnel komen de nieuwe stationshal en het nieuwe stadskantoor van de gemeente Delft, verenigd in één gebouw van zo’n 28.000 m2. Hiervan is ruim 19.000 m2 toebedeeld aan het stadskantoor, inclusief receptie, balies, Stadswinkel en Ondernemersplein. BAM Utiliteitsbouw en Hollandia zijn in juni 2013 gestart met de ruwbouw. Het bouwen gebeurt vrijwel uitsluitend met geprefabriceerde elementen, waaronder staal voor de hoofddraagconstructie, prefab-beton voor de vloeren en glaspanelen voor de gevels. Deze bouwmethodiek is mede ingegeven door de bouwlocatie: klein en omringd door drukke verkeerswegen, het bestaande spoorviaduct en het oude stationsgebouw.

Openheid, transparantie en toegankelijkheid vormen straks de karakteristieken van de nieuwbouw, onder meer door het vele glas in de gevels, entrees aan alle gebouwzijden en het ruimtelijk interieur. De stationshal en de publiekruimte van het stadskantoor lopen als vanzelf in elkaar over, met slechts een glazen wand als functionele scheiding. De kantoorverdiepingen erboven zijn zelfstandige kantoorvleugels, op elke laag ontsloten door een centrale gang met liften. De vleugels zijn hierdoor ook eenvoudig te verhuren aan andere organisaties dan de gemeente.

De energieprestatie van het gebouw belooft 30–40% gunstiger uit te vallen dan de norm. Dat zit ‘m in de optimale afstemming van de bouwkundige onderdelen, constructies en installatietechniek. Zo zorgt de afgewogen afwisseling van open en dichte geveldelen voor voldoende daglichttoetreding én beperkte zoninstraling en warmtetoetreding. Een WKO-installatie staat aan de basis van energiezuinig verwarmen en koelen van het complex. Hierbij wordt ook de restwarmte van de centrale computers hergebruikt. Voor de eigen energieopwekking wordt het dak toegerust met zonnepanelen. Met het duurzame gebouwontwerp won het team van Mecanoo Architecten, ABT en Deerns in 2010 de internationale Green Good Design Award. De stationshal en één kantoordeel zijn waarschijnlijk eind 2014 klaar. Na de sloop van het oude viaduct begint in 2015 de bouw van het tweede kantoordeel. De algehele oplevering staat voor 2016.

Meer weten over staal en duurzaamheid?

www.duurzaaminstaal.nl

Inspirerende
herbestemmingen online

MetaForum (Eindhoven), Politieacademie (Apeldoorn), Flamingo Casino (Zaandam), Watertoren (Bussum), Het Energiehuis (Dordrecht, zie foto’s) en diverse andere geslaagde herbestemmingen van gebouwen met een staalconstructie zijn nu voor u gedocumenteerd op www.kennisbankherbestemming.nu De website, onderdeel van het Nationaal Programma Herbestemming, telt in totaal bijna 200 herontwikkelingsprojecten die de afgelopen tien jaar in ons land zijn voltooid en als ‘best practices’ te boek staan.

De projecten zijn vindbaar op thema (bijvoorbeeld ‘duurzaamheid’ en ‘ontwerp en bouwtechniek’), erfgoedcategorie (waaronder ‘agrarisch’, ‘maatschappelijk’, ‘religieus’), monumentenstatus, oude functie, nieuwe functie en het jaar van oplevering. De meeste gebouwen zijn vertegenwoordigd met een uitgebreide beschrijving van opgave, aanpak, architectuur en constructie en de financiering.

Daarnaast levert de website kennisdossiers op de zes thema’s wet- en regelgeving, krimp en erfgoed, tijdelijk gebruik, financiering, ontwerp en duurzaamheid en de vier erfgoedcategorieën agrarisch, religieus, maatschappelijk en interieur. Elk dossier is opgebouwd uit overzichten van relevante publicaties, subsidieregelingen, organisaties en links naar projecten in de Projectenbank. Alle 250 publicaties zijn ook bijeengebracht in de Bibliotheek en aldaar te selecteren op erfgoedcategorie, thema en soort publicatie (zoals afstudeeronderzoek, boek of tijdschriftartikel).

Aan de Kennis- en Projectenbank is meegewerkt door meer dan 30 organisaties. Zo heeft Aedes zorgprojecten aangeleverd, de BNA de rol van de ontwerper beschreven en Boei zo’n 20 projecten geanalyseerd op kosten en baten voor het kennisdossier financiering. Via een online-formulier op de website kunt u uw eigen renovatie- of transformatieproject invoeren in de Kennis- en Projectenbank.

Duurzaamheid op
Nationale Staalbouwdag

Duurzaamheid is (vanzelfsprekend) één van hot items op de Nationale Staalbouwdag, 10 oktober a.s. in Hangaar 2 in Katwijk aan Zee. Tijdens het congres biedt architect Thomas Rau inspiratie voor duurzaam ontwerpen en belicht Wim Hoeckmann (Victor Buyck Steel Construction) de impact en pluspunten van staalbouw voor het milieu. En tijdens het aparte architectenseminar legt Martijn Monné (Metsäwood) uit waarom hout en staal zo’n duurzame combinatie vormen.
Na inschrijving kunt u de Nationale Staalbouwdag gratis bijwonen.
Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: duurzaam@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Duurzaam + Staal,
nr. 10, september 2013.

Colofon
Duurzaamheid+staal. Nieuwsbrief voor opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs. Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, nr. 10, september 2013.
Samenstelling: Jan-Pieter den Hollander en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Productie: Bruikman Reclamestudio (Den Haag)

Bouwen met Staal • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
duurzaam@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.