Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
nr. 13, maart 2014
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Outstanding

Het nieuwe hoofdkantoor van Lely Industry in Maassluis heeft het BREEAM-NL Outstanding oplevercertificaat in de wacht gesleept. Het stalen kantoor ontving deze ‘vijf sterren’-waardering dankzij een BREEAM-score van 85,32%. ‘Nog nooit was de score in de categorie kantoren zo hoog’, aldus de Dutch Green Building Council, beheerder van het BREEAM-NL assesmentsysteem. Het gebouwontwerp van ConsortArchitects (i.s.m. met o.m. plein 06 en IMd) kreeg al een certificaat Excellent (vier sterren). Om Outstanding te halen, zijn tijdens de uitvoering de duurzaamheidsambities nog eens opgeschroefd. Aannemer Dura Vermeer, staalbouwer Hollandia en meerdere onderaannemers lieten hun productieketen ISO 14001 certificeren. Daarnaast werden op de bouwplaats diverse milieu- en energiebesparende maatregelen getroffen: van afvalscheiding in zes groepen en beperking van verpakkingsmateriaal tot en met het werken met groene stroom en het volgen van de transportstromen om emissies in kaart te brengen. De bouwmethodiek was sowieso milieubewust: snelle, efficiënte assemblage van industrieel vervaardigde componenten. De stalen vakwerken voor de draagconstructie zijn door Hollandia volledig op eigen fabrieksterrein geprefabriceerd. Daarna zijn de spanten in delen van maximaal 20 m. lengte via speciaal nachttransport over de A20 naar de bouwplaats vervoerd. Op de bouwlocatie zijn de spantdelen verticaal in montagejukken geplaatst en aan elkaar gelast. Behalve afvalreductie en bouwtijdverkorting heeft deze aanpak gezorgd voor veilige productie- en montage-omstandigheden en eenvoudige monitoring van voortgang en kwaliteit van het bouwproces.

Lely heeft het hoofdkantoor onlangs in gebruik genomen, samen met de naastgelegen productiehal op de Lelycampus aan de A20. Het bedrijfscomplex is op 30 januari 2014 door Koningin Maxima geopend.

  • Voor meer projectinformatie: www.staalmakers.nl
  • Foto’s: boven: Samuel Ashfield, onder: Rob Hoekstra.

Meer weten over staal en duurzaamheid?

www.duurzaaminstaal.nl

Avondsessie rond duurzaamheid van staal

Staalhandelsonderneming ArcelorMittal opent de bedrijfspoorten in het Zuid-Limburgse Born voor een Avondsessie van Bouwen met Staal waarbij alle aandacht uitgaat naar staal als duurzaam bouwmateriaal. Donderdagmiddag en -avond 24 april a.s. zijn de leden van de vereniging Bouwen met Staal en andere belangstellenden welkom aan de Industrieweg 2 voor een persoonlijke kennismaking met de bedrijfsfaciliteiten en -activiteiten.

De rondleiding wordt voorafgegaan door een serie lezingen over recente ontwikkelingen in duurzame vervaardiging en toepassing van staal. Namens de gastheer houdt Olivier Vassar (senior research-engineer bij ArcelorMittal en hoogleraar aan de Universiteit van Leuven) een pleidooi voor kwantificering van de duurzaamheid van staal. ‘Staal is zondermeer een duurzaam bouwmateriaal, alleen al vanwege de recyclebaarheid en herbruikbaarheid. Maar kwantificering van de milieu- en duurzaamheidsprestaties van staal is een belangrijke voorwaarde voor bredere constructieve en bouwkundige toepassing.’, aldus Vassar.

Maud Vastbinder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) belicht het onlangs gepubliceerde beleidsdocument Ambities en Prioriteiten 2014–2015. Hierin presenteert de stichting de plannen tot verdere ontwikkeling van de CO2-prestatieladder. Dit instrument stimuleert bedrijven tot vergaande CO2-reductiemaatregelen. Als ze dat doen, kunnen ze kostenbesparingen, concurrentievoordeel én het CO2-bewust certificaat tegemoet zien. De ladder blijkt een succes: tot nu toe heeft SKAO al meer dan 400 certificaten afgegeven. Toch verdient het instrument een bredere bekendheid en draagvlak, zodat bedrijven nog meer profijt trekken van de getroffen reductiemaatregelen. In ‘Ambities en Prioriteiten’ wordt dan ook ingezet op meer aandacht voor CO2-reductieprogramma’s binnen maatschappelijke-, branche- en kennisorganisaties en het ‘uitrollen’ van de ladder onder bijvoorbeeld opdrachtgevers in de bouw.

Dat de Avondsessie interessant is voor (staal)bouwers, adviseurs, architecten én constructeurs, blijkt uit de programmering van twee presentaties over duurzaam construeren. Mark van der Heijde (constructeur bij Movares en lid van de Technische Commissie Duurzaamheid TC1 van Bouwen met Staal) reikt zijn vakgenoten direct toepasbare informatie en tools aan voor duurzaam constructief ontwerpen.

Hilbert-Jan Kuijer (constructeur bij ABT) sluit hierop aan met een leerzaam projectvoorbeeld: het Nationaal Militair Museum op de voormalige vliegbasis Soesterberg.

Door inzet van parametrische rekenmethoden is de hoeveelheid staal voor het reusachtige museumdak (250x110 m) ‘tot op de kilo’ afgestemd op het gevraagde draagvermogen en het architectonisch beeld van Claus en Kaan Architecten. Met een eigen gewicht van slechts 60 kg/m2 is de stalen dakconstructie zelfs berekend op het afhangen van vliegtuigen in de expo-ruimte. De geboekte materiaalbesparing is niet alleen goed voor het milieu. Ook is hiermee budget vrijgekomen voor verdere aankleding van het museum dat naar verwachting dit najaar opengaat voor het publiek.

  • Het programma en het aanmeldingsformulier voor de Avondsessie ArcelorMittal, Born vindt u op www.bouwenmetstaal.nl
  • Nationaal Militair Museum-foto’s: Pieter Kers, -luchtfoto: Heftig Hoogtebeeld.
Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: duurzaam@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Duurzaam + Staal,
nr. 13, maart 2014.

Colofon
Duurzaamheid+staal. Nieuwsbrief voor opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs. Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, nr. 13, maart 2014.
Samenstelling: Jan-Pieter den Hollander en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Productie: Bruikman Reclamestudio (Den Haag)

Bouwen met Staal • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
duurzaam@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.