Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
nr. 14, oktober 2014
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Energiezuinige campus
De Venco Campus in het Brabantse Eersel is de nieuwe nummer 1 in de Kantoor & Energie Top 25. Dit is de enige, jaarlijkse rangschikking van kantoorgebouwen in Nederland op energiezuinigheid.
Eigenaar Venco Groep liet de campus bouwen voor eigen huisvesting, maar ook om andere bedrijven in de pluimveehouderij te faciliteren: de campus als (inter)nationaal kennis-, onderzoeks- en innovatiecentrum voor de gehele sector. Naast het kantoorgebouw met showroom van 7.500 m2 biedt de campus een productie-/distributiehal van 29.000 m2 en een auditorium met 110 stoelen. Het gehele complex is uitgevoerd volgens de principes van Slimbouwen: snel en efficiënt, dankzij een integrale, multidisciplinaire aanpak. Het bouwteam, onder regie van P&H Adviseurs Bouw en Vastgoed, wist de bouwkosten zo’n 30% onder de traditionele begroting te houden. Hierdoor kon de Venco Groep extra investeren in duurzame voorzieningen, zoals zonnepanelen op het dak, triple glas in de gevels en atriumkap, automatische buitenzonwering, WKO met warmtepompen en warmtewisselaar én terugwinning van ventilatieluchtwarmte. De dichte gevels zijn gemaakt van gebogen stalen sandwichpanelen, met deels een buitenbekleding van vurenhout en goed voor een warmteweerstand van 7 m2K/W (vergelijkbaar met een koelcel). De EPC komt uit op –0.298. Hiermee is de campus méér dan energieneutraal.
Voor de hoofddraagconstructies viel de keuze op staal, omwille van de grote overspanningen (tot 23 m in twee richtingen) en vrije hoogten (tot 10,5 m), reductie van constructiegewicht én flexibiliteit en aanpasbaarheid in de gebruiksfase. Vandaar ook dat de verdiepingvloeren Slimline-vloeren zijn. In deze holle vloeren zijn de leidingen en kabels opgenomen. Via luiken in de topvloer blijven ze bereikbaar voor latere wijzigingen. De holle ruimten in de vloer zijn tevens benut als plenum voor de luchtbehandeling.
De Venco Campus werd in september 2012 officieel geopend door (toen nog) Prins Willem-Alexander. Vorig jaar werd het oplevercertificaat ‘Outstanding’ in de wacht gesleept, de hoogste waardering in BREEAM.

Voor het bouwkundig ontwerp van de campus tekent Van Lierop Cuypers Spierings architecten. De constructies werden berekend door adviesburo Kerkers. GS Moeskops Staalbouw leverde de staalconstructies.

Meer weten over staal en duurzaamheid?

www.duurzaaminstaal.nl

   

Nieuw BIM-tool, instrument en inspiratie voor effectieve informatie duurzaam bouwen

Bij het ontwerp van gebouwen vallen vele beslissingen met een groot effect op de belasting voor het milieu. Het inzicht in de gevolgen van deze beslissingen op duurzaamheid is echter vaak beperkt of zelfs afwezig. Duurzaamheid is niet alleen een abstract thema, ook de kwantificering ervan in gestandaardiseerde methoden zoals BREEAM-NL vraagt om gespecialiseerde deskundigheid. Hierdoor is ’t voor de meeste ontwerpers moeilijk besluiten te nemen die bijdragen aan een meer duurzaam gebouwde omgeving.

Een belangrijke hindernis hierbij is het gebrekkige inzicht in de milieu-impact van bouwmaterialen. In ons land wordt deze impact uitgedrukt in schaduwkosten, op grond van LCA’s met behulp van milieudata uit de Nationale Milieu Database (NMD). Voor ontwerpers zijn deze schaduwkosten lastig te doorgronden, waardoor het onderwerp ‘materiaalgebonden milieubelasting’ in de ontwerpfase niet altijd voldoende aandacht krijgt. En dat terwijl de materiaalgebonden milieubelasting een aanzienlijke invloed heeft op de duurzaamheid van het ontwerp en het Bouwbesluit 2012 de bepaling ervan verplicht stelt voor de nieuwbouw van de veelvoorkomende functies: woningen en kantoren. Ontwerpers missen een slimme tool die snel en helder inzicht verschaft in de schaduwkosten.

Die tool is nu aantocht, dankzij een project op initiatief van de Technische Commissie Duurzaamheid (TC 1) van Bouwen met Staal. Het project, uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, is gericht op de ontwikkeling van een BIM-tool voor eenvoudige vaststelling van schaduwkosten. BIM (Building Information Modelling) is hiervoor bij uitstek geschikt, omdat de vereiste informatie (in kg en m3) van specifieke materiaalgroepen direct en in real time uit het model zijn te halen. Door een slimme koppeling met de milieudata van de materialen in de NMD is direct te bepalen hoe de milieu-impact van een ontwerpvariant uitvalt.

Vooralsnog leent de tool zich uitsluitend voor staal, op basis van de MRPI’s van vijf groepen constructiestaal die in 2013 zijn verwerkt in de NMD en op MRPI-bladen. Het is de bedoeling de tool op korte termijn uit te breiden met andere constructiematerialen. Voor de BIM-koppeling wordt in de tool een handleiding opgenomen, voor zowel Revit als Tekla. Dit is de gangbare software binnen ontwerpend en bouwend Nederland.

Primair is de tool een praktisch hulpmiddel voor de ontwerper, constructeur en staalbouwer om meer kennis te verkrijgen van de milieu-impact van constructies. Het is niet de ambitie de tool volledig of allesomvattend te maken; eerder om de tool te laten werken als stimulans voor software-ontwikkelaars Autodesk en Trimble om de NMD als plug-in te introduceren.

Op zich voorziet de tool al in de actuele behoefte aan kennis en inzicht. Daarnaast wordt de IT-sector geïnspireerd om de volgende stap te zetten in toegankelijke, doelmatige informatievoorziening over duurzaam bouwen.

Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: duurzaam@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Duurzaam + Staal,
nr. 14, oktober 2014.

Colofon
Duurzaamheid+staal. Nieuwsbrief voor opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs. Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, nr. 14, oktober 2014.
Samenstelling: Jan-Pieter den Hollander en Arend Dolsma (Bouwen met Staal) m.m.v. Thijs Huijsmans (Royal HaskoningDHV).
Productie: Bruikman Reclamestudio (Den Haag)

Bouwen met Staal • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
duurzaam@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.