Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
nr. 15, mei 2015
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

LEED Platinum in het verschiet
De officiële toekenning door de US Green Building Council is naar verwachting eind dit jaar, na de verplichte energiemetingen. Maar het is aannemelijk dat het nieuwe Fugro TechCenter op bedrijventerrein Heron bij de A12 in Pijnacker-Nootdorp dan inderdaad het certificaat LEED Platinum in de wacht sleept. Het 15.500 m2 grote ensemble van kantoren, laboratoria en bedrijfsruimten beschikt bijvoorbeeld over een WKO-installatie waardoor het gasverbruik met 85% omlaag gaat. De bufferkelder van 130 m3 geeft een jaarlijkse waterbesparing van zo’n 1.080 m3. De kelder levert het water voor de bedrijfsprocessen en de toiletten en fungeert als opslagbassin voor de sprinklerinstallatie. 277 Zonnepanelen met een jaarlijkse productie van zo’n 650.000 kWh voorzien in de energiebehoefte. Het natuurlijk groen is terug te vinden op de sedumdaken en 1.000 m2 geveloppervlakte. Met deze en vergelijkbare maatregelen haalt het complex een EPC van 0,5. (Het Bouwbesluit 2012 vereist een minimale EPC van 1,1).

Al even duurzaam zijn de materiaalkeuzes en -toepassingen in het project. Van alle materialen die voor de bouw zijn ingezet, is 35% al eerder gebruikt. Het leeuwendeel van de hergebruikte materialen komt uit de regio. De hoofddraagconstructie van het complex bestaat voor 100% uit gerecycled staal. De deuren zijn voor 95% van gerecycled aluminium, het wapeningstaal in de betonconstructies is voor 93% hergebruikt en de bekleding van dak en gevels bestaat voor 70% uit gebruikt materiaal. Waar mogelijk is (op bescheiden schaal) afvalhout toegepast, maar het nieuwe hout in het Fugro TechCenter draagt in elk geval het FSC-keurmerk.

Het Fugro TechCenter is gebouwd door Bouwbedrijf De Vries en Verburg, naar gezamenlijk ontwerp van de architectencombinatie Hidde& Peeperkorn. JVZ Ingenieurs trad op als constructeur. Royal Haskoning DV begeleidde het LEED-certificeringstraject. Binnenkort nemen Fugro Engineers en Fugro GeoServices West-Nederland, twee Fugro-werkmaatschappijen, hun intrek in het TechCenter.

‘Platinum’ is de hoogste waardering in LEED, een kwalificatie die tot nu toe aan slechts een handjevol kantoor- en industriegebouwen in ons land is toebedeeld. LEED is een assesmentsysteem waarbij de duurzaamheid van gebouwen wordt beoordeeld op ‘ontwikkeling van duurzame locaties’, ‘waterbesparing’, ‘energie-efficiëntie’, ‘materiaalselectie’, ‘kwaliteit van de binnen omgeving’, ‘innovatie en ontwerp' en ‘regionale prioriteit’. De totaalscore bepaalt of het gebouw een certificaat ‘basis’, ‘zilver’, goud of platina ontvangt.

Meer weten over staal en duurzaamheid?

www.duurzaaminstaal.nl

   

Milieudata staalconstructiebedrijven gratis in Milieubarometer

Milieuprestatiebeoordeling en -certificering van gebouwen, eco-design, duurzaam inkopen, milieugericht beheer en onderhoud. Met deze activiteiten onderstrepen opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs en gebouwbeheerders dat ze werk maken van duurzaamheid en milieu. De directe resultante hiervan is de groeiende behoefte aan informatie over de milieuprestaties van uitvoerende en toeleverende bedrijven in hun interne bedrijfsvoering. ‘Hoe gaat uw bedrijf om met energie, water, emissies, transport en afval?’, ook de staalbouwers wordt ’t steeds vaker gevraagd.

Voor een bevredigende beantwoording bieden branchevereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS) en Bouwen met Staal (BmS) staalconstructiebedrijven de helpende hand. In het kader van een subsidieproject van M2I (Materials Innovation Institute) hebben deze organisaties – speciaal voor SNS-bedrijfsleden – een overeenkomst gesloten met Stichting Stimular voor gebruik van de Milieubarometer. Deze webtool zet de milieudata over interne bedrijfsprocessen om in heldere managementinformatie, in de vorm van grafieken, tabellen en korte toelichtende teksten.

Dankzij de overeenkomst kunnen staalconstructiebedrijven nu kosteloos deelnemen in de barometer. De bedrijfsspecifieke milieugegevens kunnen ze aanleveren bij SNS en BmS. Daartoe vullen ze een vragenlijst in over het jaarlijks gebruik van elektriciteit, aardgas, stadsverwarming, water, transport van materiaal, materieel en personeel en de productie en afhandeling van afval. De data betreffen alle fasen van het staalbouw-bedrijfsproces: materiaalbewerking, prefabriceren, conserveren en monteren. BmS en SNS zorgen voor opname van de gegevens in de barometer. De gegevens in de tool blijven vertrouwelijk; inzage door derden is slechts mogelijk ná toestemming van het bedrijf. SNS en BmS gebruiken de data om de milieu-impact van het staalbouwproces als zodanig te bepalen, conform EN15804.

De barometer is begin 2011 online gegaan. Inmiddels maken zo’n 2.500 bedrijven en organisaties – van ministeries en gemeenten tot en met drukkerijen en agrarische bedrijven – gebruik van de barometer om invulling te geven aan hun corporate milieubeleid.

De barometer levert een bedrijfsgebonden CO2-footprint die aansluit op de CO2-prestatieladder en diverse milieubelasting- en milieukostengrafieken. Deze grafieken laten onder meer zien welke bedrijfsactiviteiten de grootste milieu-impact hebben, welke milieuaspecten prioriteit verdienen en op welke thema’s kostenbesparingen te boeken zijn. Na een zekere gebruiksperiode brengen de grafieken de effecten van getroffen maatregelen in beeld. Ook zijn de eigen milieuprestaties te vergelijken met het branchegemiddelde en vast te leggen in representatieve PDF-rapporten. Voor het verbeteren van de milieuprestaties beschikt de barometer over een Maatregelenselectietool en een brede verzameling kengetallen zoals elektriciteitsverbruik per m2 vloeroppervlakte en brandstofverbruik goederenvervoer per productie-eenheid.

Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: duurzaam@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Duurzaam + Staal,
nr. 15, mei 2015.

Colofon
Duurzaamheid+staal. Nieuwsbrief voor opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs. Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, nr. 15, mei 2015.
Samenstelling: Jan-Pieter den Hollander en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: Bruikman Reclamestudio (Den Haag)

Bouwen met Staal • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
duurzaam@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.