oktober 2009
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

in dit nummer

Voorbeeldprojecten
California Academy of Sciences, European Investment Bank en Brandweerkazerne Alkmaar

Staal is een waardevol bouwmateriaal voor duurzame, energiezuinige gebouwen. Staalconstructies zijn relatief dun en licht en hebben daarom een kleine thermische massa. Daarnaast biedt staal als geen ander bouwmateriaal mogelijkheden voor constructies in gebouwen met allerlei vormen. Recente voorbeelden van veelzijdigheid van staal in gebouwen waar energiezuinigheid een belangrijke rol speelt, zijn de California Academy of Sciences in San Francisco (US) van Renzo Piano Building Workshop uit Genua (IT) en de uitbreiding van de European Investment Bank in Luxemburg (LU) van Ingenhoven Architects uit Düsseldorf (DE). 
lees verder >

naar boven >

Roadmap Dutch Hall
Hoe bouw je een energieneutrale hal, die ook nog extra geld oplevert? Bouwen met Staal heeft samen met Berenschot en Uneto-VNI, de branchevereniging van installateurs, in de afgelopen maanden de discussie geopend over duurzame halconcepten. Er zijn veel mogelijkheden om een energieneutrale hal te ontwerpen. Van invloed zijn technische en architectonische overwegingen, maar ook de economische kant is belangrijk. De kosten van duurzaam bouwen moeten worden meegenomen in de exploitatietermijn. Op 28 oktober zal tijdens een bijeenkomst van de Roadmap Dutch Hall een start worden gemaakt met de opbouw van een netwerk van bedrijven en instellingen die de komende jaren innovatief samenwerken om de energieprestatie van hallen te verbeteren. Naast een presentatie over concepten door Berenschot zullen ABNAMRO en vastgoedbank FGH de economische kant van energieneutrale hallenbouw belichten en daarbij diverse, financieel ondersteunende regelingen van de Nederlandse staat voorbij laten komen. Ook is er gelegenheid om bedrijven in uw regio te ontmoeten, met het oog op vruchtbare samenwerkingsverbanden.

Kom ook naar de bijeenkomst Roadmap Dutch Hall. Iedereen is van harte uitgenodigd. De bijeenkomst begint om 15:00 uur en vindt plaats in het gebouw van de Metaalunie in Nieuwegein. Aanmelden kan via w.dewolf@berenschot.com of via rik@bouwenmetstaal.nl.

naar boven >

Agenda

15 oktober 2009

 • Nationale Staalbouwdag evenement van Bouwen met Staal met expo en programma met thema-lezingen. De lezingen bij het thema 'Duurzaamheid & Kansen' worden verzorgd door onder meer Jaap Wiedenhof (directeur Arup Amsterdam), Hans Korbee (programmamanager SenterNovem) en Jaap Gillis (bestuursvoorzitter Dutch Green Building Council)
  Evenementenhal Gorinchem
 • info
 • aanmelden voor gratis toegang

28 oktober 2009

 • Roadmap Dutch Hall congres over energieneutrale of energieopwekkende hallenbouw, op initiatief van Uneto-VNI en Bouwen met Staal en in samenwerking met Berenschot. Met aandacht voor concepten en economische aspecten. Tevens start van platform voor innovatieve, duurzame hallenbouw.
  Metaalunie, Nieuwegein
 • Zie ook het artikel in deze nieuwsbrief.
 • aanmelden

5 november 2009

 • Smart Buildings 20009 congres over gebouwautomatisering en de mogelijkheden om daarin – op wijk-, gebouw- of organisatieniveau – duurzaamheid na te streven. Presentaties, onderbroken door parallelsessies met praktijkvoorbeelden en expertsessies.
  Intres, Hoevelaken
 • info

naar boven >

Thema: 0-energie

Energiezuinig bouwen is tegenwoordig een aandachtspunt voor elk gebouw. De aarde warmt op en de vraag naar fossiele brandstoffen neemt toe, terwijl de bronnen eindig zijn. Tegelijkertijd zijn er schone energiebronnen genoeg. Zo valt per dag 15.000 keer zoveel zonne-energie op de aarde als wat de wereld totaal aan energie verbruikt. Dat betekent dat, om de hele wereld van energie te voorzien, slechts een oppervlak aan photovoltaïsche cellen nodig is dat nog geen kwart van Frankrijk beslaat. Herman Schreer, Europarlementariër voor Duitsland en motor achter de Duitse duurzame economie, stelde in een lezing tijdens vakbeurs PROVADA 2009 op 16-18 juni dan ook, dat de uitdaging zit in het ontwikkelen van schone energie uit oneindige bronnen. En dat hoeft niet veel extra’s te kosten. ‘Investeer het geld, dat normaliter in de productie van fossiele brandstoffen moet worden gestoken, in de ontwikkeling van technieken voor schone energie en energiezuinige gebouwen.’

Voor Europa is deze visie op energiegebruik een uitkomst. Dit continent heeft immers weinig fossiele brandstoffen, maar wel een hoog technologisch potentieel. Om die visie kracht bij te zetten, gaat deze tweede editie van duurzaamheid+staal in op energiezuinig bouwen en de mogelijkheden om gebouwen te ontwerpen volgens het 0-energieprincipe. lees verder >

naar boven >

0-energie: wat is het?


Voorbeeld van energieverbruik van een kantoor (gebouwgebonden energie versus gebruikersenergie)

Een gebouw is 0-energetisch (energieneutraal) als zijn benodigde hoeveelheid energie duurzaam wordt opgewekt. Maar hoe bepaal je dat? Belangrijk daarbij is om eerst te onderscheiden waar de energie voor wordt ingezet. lees verder >

naar boven >

0-energie: ontwerpprincipes

Volgens het principe van Trias Energetica leidt de weg tot energiezuinige gebouwen via drie stappen: beperking van de energievraag, zo veel mogelijk gebruik maken van duurzame energie en indien nodig, fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk inzetten. Maar hoe doe je dat in de praktijk? En wat zijn de punten waarop je het hoogst ‘kunt scoren’ ? lees verder >

naar boven >

Energie opwekken

Zonne-energie is eenvoudig in gebouwontwerpen te implementeren. Stroom uit zonne-energie kan qua prijs zelfs nagenoeg concurreren met energie uit fossiele brandstoffen. Ook zijn zonnepanelen op een architectonisch verantwoordbare manier te integreren in een gebouwontwerp. lees verder >

naar boven >

Dutch Green Building Council (DGBC) werkt aan eenduidige, meetbare en betaalbare duurzaamheid van gebouwen en gebiedsontwikkeling. Voor gebouwen is een duurzaamheidslabel in de maak, gebaseerd op de BREEAM-meetmethodiek. Als participant in DGBC, helpt Bouwen met Staal mee aan de ontwikkeling van het label, door miileurelevante informatie over staal te leveren en deel te nemen aan klankbordgroepen.

Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: duurzaam@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Duurzaam + Staal, oktober 2009.

Colofon
Duurzaamheid+staal. Nieuwsbrief voor opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs. Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, oktober 2009. 

Samenstelling: Arend Dolsma en Jan-Pieter den Hollander (Bouwen met Staal) en Niels Jongeling (CCK Media)
Productie: Bruikman Reclamestudio (Den Haag)

Bouwen met Staal • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
duurzaam@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.