Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
nr. 5, januari 2013
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Tool voor berekenen carbon footprint stalen hal
Voor woningen, woongebouwen en kantoren (groter dan 100 m2) is sinds 1 januari van dit jaar een berekening van de materiaalgebonden milieuprestatie volgens het Bouwbesluit 2012 verplicht. De milieuprestatie moet worden aangetoond over de levensduur, op de twee thema’s grondstoffengebruik en uitstoot van CO2. Voor hallen geldt deze verplichting nog niet, maar die gaat er hoogstwaarschijnlijk snel komen. Bouwen met Staal biedt (alvast) de helpende hand met de tool materiaal op dutchhall.nl. De tool berekent de carbon footprint van een hal met een staalskelet, een geïsoleerd staaldak en gevels van stalen buitenbeplating op geïsoleerde binnendozen. Na opgaaf van de locatie van de hal, geometrie en keuzes van dak- en gevelisolatie volgt de carbon footprint (in kg CO2/m2) van de verschillende componenten van de gebouwschil en de draagconstructie. De tool haalt de milieugegevens van de materialen, waaronder de MRPI’s constructiestaal, uit de Nationale Milieudatabase. De berekening gaat volgens de MMG-rekenregels van het Bouwbesluit. Deze regels (acht formules) zijn voor de praktische toepassing samengebald tot één vuistregel:

MEFp;bw = 0,473 [kg CO2 eq/kg] * hvh [kg/gebouw of gebouwdeel]

ofwel: de milieubelasting van het product in het bouwwerk = de CO2-uitstoot per kg product x de hoeveelheid product in het gebouw of bouwdeel.

  • Klik hier voor de tool materialen. Bij de tool gaat een rekenvoorbeeld van de carbon footprint van een standaardhal.

Meer weten over staal en duurzaamheid?

www.duurzaaminstaal.nl

Webtool Milieuwinst
met hoge-sterktestaal

Onlangs heeft Bouwen met Staal www.dutchhall.nl gelanceerd. Deze website biedt – kosteloos – praktische informatie en tools voor het ontwerpen van duurzame, energiezuinige (bedrijfs)hallen. De jongste telg onder de webtools heet Milieuwinst met hoge-sterktestaal. Deze tool geeft zicht op mogelijke milieubesparingen bij de keuze van een hogere staalsoort voor de middenkolom(men) in een gangbare bedrijfshal.

Invoer van de kolomgegevens (profieltype, kniklengte, belasting op de kolom en de hogere staalsoort S355 of S460) levert twee verkorte milieuprofielen op: één van de kolom in de verkozen hogere staalsoort en één van dezelfde kolom in het gangbare S235. Het milieuprofiel omvat het eigen gewicht van de kolom (in kg per m1), de carbon footprint (CO2-uitstoot, per m1) en de schaduwkosten (in Euro’s per m1). De schaduwkosten, bekend van de MMG-bepalingsmethode in NEN 8006, staan voor de verwachte financiële investeringen om negatieve milieueffecten van een product- of materiaalkeuze ongedaan te maken.

De tool vat de mogelijke milieuwinst bij een kolom in de hogere staalsoort t.o.v. S235 samen in een percentage (bijvoorbeeld: milieuwinst kolom S355 = +32%).

De milieubelasting van de kolom wordt berekend over de gehele levensduur, van staalproductie tot en met demontage, recycling en hergebruik (exclusief de gebruikfase van het gebouw). De tool gebruikt de nieuwe MRPI-data van constructiestaal (2012). Deze data zijn verwerkt in de Nationale Milieudatabase en vijf MRPI-bladen.

  • Milieuwinst met hoge-sterktestaal is vooral bestemd voor bouwkundig ontwerpers/constructeurs en leent zich bij uitstek voor hallen met een agrarische-, industriële- en/of handelsfunctie, zoals veestallen, graansilo’s, opslagmagazijnen, hangars, distributiecentra en werkplaatsen. Het toepassingsgebied beperkt zich vooralsnog tot middenkolommen. Uitbreiding naar kolommen in de gevel is voorzien voor een toekomstige versie. De huidige versie 1.0 staat hier klaar voor gebruik.
Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: duurzaam@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Duurzaam + Staal,
nr. 5, januari 2013.

Colofon
Duurzaamheid+staal. Nieuwsbrief voor opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs. Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, nr. 5, januari 2013.
Samenstelling: Jan-Pieter den Hollander en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Productie: Bruikman Reclamestudio (Den Haag)

Bouwen met Staal • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
duurzaam@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.