Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
nr. 6, februari 2013
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Veelbelovend concept voor revitalisering portiekflats
Het concept ‘Portiekflat-renovatie’ van ENDIS geeft een praktisch én betaalbaar antwoord op de vraag naar revitalisering van de grote voorraad portieketage-woningen in ons land. Deze woningen, gebouwd in de jaren ’50 en ’60, zijn doorgaans woontechnisch verouderd, maar bouwtechnisch nog in goede conditie. Vanuit milieu- en financieel oogpunt maar ook architectonisch, stedenbouwkundig en sociaaleconomisch gezien, ligt sloop en nieuwbouw dan niet voor de hand. Het concept voorziet in verschillende vormen van revitalisering van de bestaande portiekflat: van eenvoudig planmatig onderhoud tot en met meer ingrijpende renovatie van het bestaande casco, al of niet gecombineerd met een nieuwe dakopbouw. Aan elke ingreep gaat een integraal ontwerpproces vooraf, zodat bouwkunde, constructie en installatietechniek nauw op elkaar aansluiten. De uitvoering gaat zoveel mogelijk met geprefabriceerde elementen, voor een hoge bouwsnelheid en lage bouwkosten. Door maatregelen als woningschil-isolatie, lage-temperatuurverwarming en duurzame energieopwekking via warmtepompen en zonnecellen kan de energiebesparing oplopen tot zo’n 70% ten opzichte van de bestaande situatie. Het energielabel kan verbeteren van E naar A++.

Portiekflat-renovatie is ontwikkeld door een multidisciplinair team binnen ENDIS, het samenwerkingsverband voor EnergieNeutraal en Duurzaam bouwen In Staal. Het ontwerpteam bestaat uit WonenBreburg, Van Hoogmoed Architecten, Evert Vrins Energieadvies, CAE Nederland, SlimRenoveren en Bouwen met Staal. Eind vorig jaar won het concept De Voorsprong 2012, de prijs van de SEV voor renovatieconcepten.

Meer weten over staal en duurzaamheid?

www.duurzaaminstaal.nl

Stalen bouwproducten gunstig geclassificeerd in
NIBE-Tabellenboek 2013

Het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) heeft de 2013-versie gepubliceerd van het Basiswerk Milieuclassificaties Bouwproducten, Tabellenboek. Binnen de bouw wordt deze uitgave vaak geraadpleegd bij oriëntatie en selectie van ‘milieuvriendelijke’ bouwproducten en -materialen. Het tabellenboek 2013 biedt wederom heldere, gekwantificeerde beoordelingen van de milieuprestaties van een groot aantal bouwproducten die gangbaar zijn in Nederland en België. NIBE heeft de producten met behulp van het TWIN-model beoordeeld over hun gehele levensduur, op basis van LCA’s.

Voor gebruik als naslagwerk in de projectpraktijk, is in het boek het ruime assortiment van verschillende bouwproducten gerangschikt naar ‘functionele eenheden’. Dat kunnen zijn: funderingen, draagconstructies, vloeren, deuren en kozijnen, maar ook gevelprofielen en -beplating en ‘kleine’ producten zoals isolatiemateriaal, slabben en muurverf.
Per functionele eenheid worden de gebruikelijke bouwproducten (óf productcombinaties) op grond van hun milieuprestaties ingedeeld in ‘milieuklassen’. Het relatief minst milieubelastende product valt in de laagste klasse, bijvoorbeeld klasse 1a of 1b.

Bij de klassering gaat tevens de schaduwprijs. De schaduwprijzen van alle beoordeelde producten binnen een functionele eenheid zijn nog eens naast elkaar gezet in een staafdiagram. Hierin is elke schaduwprijs verder gesegmenteerd naar kosten op de vier milieuthema’s: ‘emissies’, ‘grondstoffen’, ‘landgebruik’ en ‘hinder’.

Met de vastlegging in schaduwprijzen sluit NIBE aan op de SBK-Bepalingsmethode. De beoordelingen van de bouwproducten zijn nu gebaseerd op de gevalideerde milieugegevens in de Nationale Milieudatabase, waaronder die van staal voor zware, middelzware en lichte constructies, binnenwanden en gevel- en dakbekleding. Deze data zijn onlangs ook vastlegd in MRPI-bladen.

Mede dankzij het gebruik van deze correcte data krijgen stalen bouwproducten in het boek voor vele verschillende toepassingen een goede én meer reële waardering, dikwijls in de vorm van de hoogste milieuklasse en de laagste schaduwkosten.

  • Het tabellenboek is te bestellen op www.nibe.org. Op de NIBE-website is tevens aanvullende- en achtergrondinformatie te vinden.
Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: duurzaam@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Duurzaam + Staal,
nr. 6, februari 2013.

Colofon
Duurzaamheid+staal. Nieuwsbrief voor opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs. Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, nr. 6, februari 2013.
Samenstelling: Jan-Pieter den Hollander en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Productie: Bruikman Reclamestudio (Den Haag)

Bouwen met Staal • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
duurzaam@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.