Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
nr. 7, maart 2013
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Hulp voor duurzame hallen
Na Milieuwinst middenkolom hogere staalsoorten lanceert Bouwen met Staal nog twee gratis webtools voor het ontwerpen van duurzame (bedrijfs)hallen.

De tool Milieubelasting middenkolom bepaalt de milieubelasting van de middenkolom(men) in een hal in een vooraf gekozen staalsoort (S235, S355 of S460), aan de hand van een beperkt aantal parameters (profieltype, kniklengte en belasting op de kolom). Milieubelasting gevelkolom doet hetzelfde, maar dan voor de kolommen in de gevel(zone) van de hal. Deze berekening is iets ingewikkelder dan voor middenkolommen. Daarom moeten vooraf – naast profieltype en kniklengte – de hart-op-hartafstand, overspanning, terreincategorie (zee/kust, onbebouwd en bebouwd) en het windgebied worden opgegeven.

Beide tools drukken hun berekeningen uit in: het eigen gewicht van de kolom in kg per m1, de carbon footprint per m1 en de schaduwkosten in Euro’s per m1. De rekenresultaten betreffen de gehele levensduur van het staal, van de productie tot en met demontage, recycling en hergebruik. Het rekenwerk gebeurt conform de SBK-bepalingsmethode en met de MRPI-data van constructiestaal (2012), zoals opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Daarmee zijn de tools inzetbaar voor CO2-berekeningen volgens Bouwbesluit 2012.

Meer weten over staal en duurzaamheid?

www.duurzaaminstaal.nl

Construeren op duurzaamheid met DuCo

Duurzaam Construeren (DuCo) heet de nieuwe tool waarmee de constructeur snel en eenvoudig de materiaalgebonden milieubelasting van een (hoofd)draagconstructie in kaart brengt. De tool maakt het bovendien mogelijk constructievarianten op hun milieumerites te vergelijken. Per ingevoerde variant – bijvoorbeeld ‘betonskelet met bollenvloer’ en ‘staalskelet met staalplaat-betonvloeren – geeft de tool op basis van de gangbare milieuprofielen van de verkozen constructiematerialen de schaduwprijzen over de gehele levensduur voor het gehele gebouw én per bouwlaag, van fundering tot en met dak. Hierdoor kan de constructeur in de VO-fase de verschillende constructievarianten tegen elkaar af te wegen óf combineren, om zo tot een optimaal ontwerp te komen. DuCo bestaat uit een XLS-spreadsheet en een beknopte PDF-handleiding. De tool is ontwikkeld door IMd Raadgevende Ingenieurs, in opdracht van de Technische Commissie 1 Duurzaamheid van Bouwen met Staal.

Cursus Energieneutrale utiliteitsbouw

In 2020 moeten alle nieuwe utiliteitsgebouwen energieneutraal zijn. Dat is al over 6 jaar. Ontwerpers en adviseurs kunnen zich tijdig voorbereiden via de cursus Energieneutrale Utiliteitsbouw op 16 april a.s. in Utrecht. Tijdens de cursusmiddag, georganiseerd door SBR en Bouwen met Staal, stelt docent Harry Nieman (Nieman Consultancy) de deelnemers in kennis van de energieprestatie-eisen en -richtlijnen (EPBD en NEN 7120), energiebesparende concepten, duurzame energieopwekking en de installatietechnische en bouwtechnische aspecten van energieneutraal ontwerpen en bouwen.
  • Aanmelden voor de cursus is mogelijk op www.sbr.nl.
    De deelnamekosten bedragen € 360,00 p.p.
Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: duurzaam@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Duurzaam + Staal,
nr. 7, maart 2013.

Colofon
Duurzaamheid+staal. Nieuwsbrief voor opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs. Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, nr. 7, maart 2013.
Foto’s: rechtsboven: kantoor IMd Raadgevende Ingenieurs, v/h. fabrieksgebouw, Rotterdam (Ector Hoogstad Architecten);
rechtsonder: bedrijfsverzamelgebouw De Fabriek van Delfshaven, v/h fabrieksgebouw, Rotterdam (Mei Architecten en stedenbouwers).
Samenstelling: Jan-Pieter den Hollander en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Productie: Bruikman Reclamestudio (Den Haag)

Bouwen met Staal • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
duurzaam@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.