Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
nr. 8, mei 2013
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Skelet als donor
Een van de leden van de TC 1, IMd Raadgevende Ingenieurs, doet op dit moment samen met studenten van de TU Delft onderzoek naar de mogelijkheden en kansen om draagconstructies van leegstaande gebouwen opnieuw te gebruiken in nieuwe bouwprojecten. Na demontage beginnen de oorspronkelijke constructiedelen zoals kolommen, liggers, vloerplaten en verbindingsmiddelen, een tweede leven in een nieuw gebouw. Het gebruik van bestaande draagconstructies als ‘donorskelet’ kan veel (onnodige) sloop voorkomen. Zo staat op dit moment zo’n 7 miljoen m2 kantoorruimte leeg, waarvan slechts een beperkt deel geschikt is voor cascorenovatie en hergebruik. Voor de andere gebouwen dreigt sloop, terwijl een flink aantal ervan toch is toegerust met een demontabele draagconstructie. ‘Slopen is dan eeuwig zonde.’, vindt Pim Peters van IMd, ‘Veel beter is ‘t om de kolommen, vloeren en wanden te demonteren en opnieuw als bouwdeel te gebruiken.’ Bij sloop worden de constructiematerialen slechts laagwaardiger hergebruikt (bijvoorbeeld voor wegverharding) of ingezet bij de fabricage van nieuwe materialen (recycling). Hergebruik op bouwdeelniveau geeft echter direct een reductie op gebruik van grondstoffen, energie, emissies en hinder als gevolg van materiaalproductie. ‘Weggooien en nieuw kopen is (óf lijkt) nu nog vaak goedkoper dan demontage en hergebruik.’, stelt Peters, ‘Maar het financiële plaatje komt er anders uit te zien als je óók de milieukosten meerekent.’ Naast de technische opties vormen de kosten en het perspectief op een levendige handel in gebruikte constructiedelen (‘donor-delen’) dan ook de aandachtsgebieden van het onderzoek. De resultaten worden eind dit jaar verwacht.

Meer weten over staal en duurzaamheid?

www.duurzaaminstaal.nl

DuCo met BIM

Wellicht kent u ‘m al van de vorige nieuwsbrief Duurzaamheid+Staal: de tool Duurzaam Construeren, kortweg DuCo. Met DuCo kan de constructeur aan de hand van een voorlopig gebouwontwerp, in korte tijd een gedegen studie doen naar de milieu-impact van diverse varianten voor de draagconstructie. De tool – ontwikkeld door IMd Raadgevende Ingenieurs in opdracht van de Technische Commissie 1 Duurzaamheid (TC 1) van Bouwen met Staal – is een even eenvoudig als doeltreffend middel om écht werk te maken van duurzaamheid in de praktijk van het constructief ontwerpen.

Nu bestaat de tool nog uit een ‘stand alone’ Excel-sheet met PDF-handleiding. De volgende stap van de TC 1 is de integratie van DuCo en Building Information Models (BIM). De koppeling van DuCo aan een centrale database met daarin alle informatie voor virtueel ontwerpen en bouwen biedt de constructeur de mogelijkheid om de duurzaamheidsscores van constructies in real time te bepalen en te managen.

Om deze verbinding tot stand te brengen, onderscheidt de Technische Commissie drie ambitieniveaus:

  • integratie: bouw een eenvoudig schema in huidige BIM-software, waarbij statische schaduwkosten worden toegekend aan constructiecomponenten, -elementen en -materialen. De software zelf geeft een overzicht van de milieukosten.

Deze integratie is inmiddels getest voor de kapconstructie boven het nieuwe Stationsplein Oost in Utrecht, in samenwerking met Ector Hoogstad Architecten en Royal HaskoningDHV;

  • intelligentie: maak een directe koppeling tussen BIM-software (bijvoorbeeld Revit of Tekla) en externe tools (zoals MS Excel of MS Access). Dan wordt veel meer informatie over schaduwkosten gekoppeld aan de verschillende elementen en
  • database: leg een volledige verbinding tussen de BIM-software en de Nationale Milieudatabase. Hierdoor krijgt de constructeur de beschikking over één samenhangende en allesomvattende informatiebron. Dit hoogste ambitieniveau vraagt echter wel om stevig doorontwikkelen van BIM-software en tegelijkertijd om een meer transparante Nationale Milieudatabase. Bij zowel SBK en DGBC als bij softwareleveranciers gaat de TC hiervoor aandacht vragen.

Maar de directe uitdaging van de technische commissie ligt toch op het niveau van ‘intelligentie’. Tijdens een inspirerende ‘Pressure Cooker’ op donderdagochtend 23 mei a.s. gaat de commissie in dialoog met een selecte groep experts op het gebied van BIM en duurzaamheid om de koppeling tussen BIM en externe tools vorm te geven. Mogelijk wordt dan óók de sprong gemaakt naar de verbinding tussen BIM en Nationale Milieudatabase.

Bouwen met Staal maakt het programma van de bijeenkomst en de deelnamemogelijkheid binnenkort bekend.

  • Afbeeldingen: Milieukosten (schaduwprijzen) van constructiedelen in Building Information Model van Stationsplein Oost, Utrecht (Ector Hoogstad Architecten en Royal HaskoningDHV).
Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: duurzaam@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Duurzaam + Staal,
nr. 8, mei 2013.

Colofon
Duurzaamheid+staal. Nieuwsbrief voor opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs. Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, nr. 8, mei 2013.
Samenstelling: Jan-Pieter den Hollander en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Productie: Bruikman Reclamestudio (Den Haag)

Bouwen met Staal • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
duurzaam@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.