Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
nr. 9, juni 2013
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Wegen naar nieuw leven
Grote vrije vloervelden, flinke gebouwhoogten, een slanke (stalen) draagconstructie die nergens in de weg staat: industriële en agrarische hallen zijn vaak zó opgezet dat het opwaarderen van het bestaande gebouw, al of niet voor een nieuwe functie, meer voor de hand ligt dan sloop en nieuwbouw. Opwaarderen kan relatief gemakkelijk en kostenefficiënt én het is beter voor het milieu. Hoe je ‘t in de praktijk aanpakt, staat in de brochure ‘Wegen naar nieuw leven’ van Bouwen met Staal. De uitgave biedt praktische handvatten bij programmering, ontwerp en uitvoering van verschillende ingrepen om de levensduur van het bedrijfsgebouw te verlengen: van het eenvoudig vervangen van gevelelementen of aanbrengen van een voorzetgevel tot meer verstrekkende maatregelen als aanbouwen of optoppen. De meeste aandacht gaat uit dak- en gevelrenovatie (‘recladding’) en het inbrengen van een (extra) verdiepingvloer, omdat deze opties voor een bedrijfsgebouw dikwijls het meest logisch zijn. Een aparte paragraaf is gewijd aan dak- en gevelisolatie en duurzame energie via bijvoorbeeld zonnepanelen of complete energieopwekkende dak- en gevelsystemen.

Zoals je mag verwachten van een publicatie voor de praktijk, belicht de brochure verschillende, recent voltooide renovaties en transformaties van bedrijfsgebouwen. Aan bod komen onder meer bedrijfshal Bakker, Urk (gevelvervanging en aanbouw), Solar Vegro, Hengelo (inpandige renovatie, aanbouw en optoppen), dierenziekenhuis Stroowaert, Oud-Beijerland (transformatie landbouwschuur) en schoolgebouw Dutch Healthtec Academy en SVGB, Utrecht (transformatie bedrijfspand).

  • Wegen naar nieuw leven – opwaarderen bedrijfsgebouwen’ is á € 7,50 (incl. btw en verzendkosten) te bestellen via www.bouwenmetstaal.nl

Meer weten over staal en duurzaamheid?

www.duurzaaminstaal.nl

Green Deal
Grond-Weg-Waterbouw

Versneld op weg naar een meer duurzame spoor-, grond-, weg- en waterbouwsector in ons land door integrale en planmatige samenwerking tussen Rijk, decentrale overheden, bedrijven en organisaties. Dat is in één volzin de grondgedachte achter de nieuwe Green Deal Grond-Weg-Waterbouw. De overeenkomst werd 10 juni jl. ondertekend door de drie ministeries van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat, Economische Zaken en Defensie, enkele provincies en gemeenten, ProRail én tal van branche- en belangenorganisaties zoals Bouwend Nederland, FME/CWM, Koninklijke Metaalunie, MKB Infra, NVTB, NLingenieurs en Uneto-VNI.

Bij de Green Deal heeft het Samenwerkingsverband Duurzaam GWW – een collectief van kennisorganisaties, opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg- en waterbouw – de Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld. Met deze praktische methode is het mogelijk om duurzaamheid in GWW-projecten concreet, uitvoerbaar en doeltreffend te maken, zonder de noodzaak om vooraf de duurzaamheidseisen voor te schrijven. Bij de Aanpak volgt een projectorganisatie (bijvoorbeeld een team van opdrachtgever, architect, constructeur en aannemer) een stappenplan waarbij in elke projectfase de duurzaamheidsambities worden vastgelegd en doorgegeven naar de volgende fase. Centraal uitgangspunt daarbij is het verlagen van de milieubelasting over de gehele levensduur van het bouwwerk.

Met de Aanpak kan in elke fase worden begonnen. Maar het liefst wordt de methode al gebruikt vanaf de initiatieffase, want dan zijn de perspectieven op duurzame winst het grootst. Die winst kan ‘m – uiteraard afhankelijk van het type project – bijvoorbeeld zitten in meer energiebesparing, grotere CO2-reductie, geringer materiaalgebruik of minder onderhoud. Maar ook in een vlottere bouwlogistiek, kostenbesparingen óf het bijdragen aan een duurzame economie en het ontzien van het lokale ecosysteem. Bij de Aanpak gaan zes collectief inzetbare hulpmiddelen: de Omgevingswijzer, het Ambitieweb, DuboCalc, de CO2-prestatieladder, een model-overdrachtsdocument en voorbeeldspecificaties duurzaamheid. Met dit instrumentarium zijn de duurzaamheidsambities in het project eenduidig te formuleren, uitvoeren en toetsen.

Naast het huidige 20-tal participanten melden steeds meer bedrijven en organisaties zich aan voor deelname aan de Green Deal. Daarom staat voor het najaar 2013 een tweede ondertekenronde gepland. Doel van de partijen in de Green Deal is om nog dit jaar minimaal 37 projecten, waaronder 3 ‘boegbeeldprojecten’ van het Rijk, uit te voeren volgens de Aanpak Duurzaam GWW of onderdelen daarvan. Voor 2015 is het streven de Aanpak te gebruiken bij 30–50% van alle GWW-opdrachten door de Rijksoverheid.

  • foto’s: De Nijmeegse stadsbrug De Oversteek wordt ingevaren over de Waal (20 april 2012) (ontwerp: Ney+Partners, uitvoering: Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen: BAM Civiel en Max Bögl).
Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: duurzaam@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Duurzaam + Staal,
nr. 9, juni 2013.

Colofon
Duurzaamheid+staal. Nieuwsbrief voor opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs. Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, nr. 9, juni 2013.
Samenstelling: Jan-Pieter den Hollander en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Productie: Bruikman Reclamestudio (Den Haag)

Bouwen met Staal • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
duurzaam@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.