Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
februari 2013
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM
Milieuscores

De keuze én daadwerkelijke toepassing van staal als duurzaam bouwmateriaal krijgt sinds kort steun van verschillende nieuwe publicaties en tools. Voor het ontwerpen van duurzame hallen brengt BmS de webtool milieuwinst met hoge-sterktestaal 1.1 dat zicht geeft op mogelijke milieubesparingen van hoge-sterktestaal bij middenkolom(men). Ook verschenen, de tool materiaal 1.0 waarmee de carbon footprint van zowel de draagconstructie als de schil van de hal is te bepalen. Beide rekentools halen de milieugegevens van de materialen uit de Nationale Milieudatabase. Hierin zitten nu ook de gevalideerde data van staal voor toepassing in zware constructies (bijvoorbeeld een staalskelet), middelzware constructies (z.a. vangrails), lichte toepassingen (w.o. deuren, kozijnen), binnenwanden en gevel- en dakbekleding. De data van deze vijf ‘productgroepen’ zijn begin dit jaar eveneens vastgelegd op MRPI-bladen. Dat de juiste milieugegevens van staal (over de gehele levensduur, op grond van LCA’s) nu beschikbaar zijn in de Nationale Milieudatabase werkt eveneens goed uit bij gebruik van instrumenten als GPR, DGBC Materialentool en MRPI Freetool. Deze 'assessment systemen' berekenen de materiaalgebonden milieubelasting van gebouwen en bouwwerken aan de hand van gegevens uit de database. Hetzelfde deed NIBE bij herziening van het Tabellenboek Milieuclassificaties Bouwproducten. In de zojuist gepubliceerde 2013-editie krijgen stalen bouwproducten een correcte, positieve beoordeling, dikwijls in de vorm van de hoogste milieuklassering.

  • Scoren voor het milieu doet BmS dankzij samenwerking in de TC 1, het Aspectteam Milieu en de KetenBeleidsGroep.

Profielen op zakformaat

Een ander ‘tabellenboek’ dat er wezen mag en begin maart in twee druk verschijnt, heet Wegwijzer Constructiestaal. In deze uitgave hebben Staal Federatie Nederland (SFN) en BmS de voornaamste technische- en ontwerpgegevens van gangbare staalprofielen bijeengebracht in overzichtelijke tabellen. Alle profielen zijn direct, dikwijls uit voorraad te leveren door de SFN-handelaar. Voor eenvoudige liggers en kolommen in veelvoorkomende situaties bevat het boek draagkrachtgrafieken. Ze wijzen de constructeur de weg naar het juiste profiel op grond van de gegeven belasting en ligger- of kolomlengte. Ten opzichte van de eerste publicatie (2003) is het assortiment profielen geactualiseerd en de technische informatie, waar nodig, aangepast aan de Eurocodes.

De nieuwe publicatie zal zijn weg naar de bouwplaats en de ontwerpteamvergadering ongetwijfeld vinden: de bundeling van 148 pagina’s bezit het handige binnenzakformaat van 10x17 cm en is verkrijgbaar tegen een meeneemprijs van € 9,75.

Top

De drie O ’s

Analoog aan ‘People Planet Profit’, de drie P’s van duurzaam ondernemen, heeft de Nationale Staalbouwdag 2013 het adagium van de drie O’s omarmd: Ontmoetingen Ontwikkelingen Oplossingen, voor het verantwoord, breed en succesvol gebruik van staal in de bouw. Want daar draait ’t om tijdens het netwerken, het congres, de parallelsessies en de vakbeurs van hét event voor staalminnend Nederland. BmS heeft de locatie en datum vastgelegd: Hangaar 2 in Katwijk, donderdag 10 oktober a.s.

Top

Geslaagd avondcollege

‘Trillingen in constructies. Over trillende tuien en rammelende gevels’. Onder deze prikkelende noemer hielden Betonvereniging en BmS woensdag 30 januari een avondcollege over oorzaken én preventie van (hinderlijke) trillingen bij gebouwen en bruggen. Voor zo’n 100 toeschouwers in gebouw Westraven van Rijkswaterstaat in Utrecht trapte dagvoorzitter Ton Vrouwenvelder (TNO) af met een inleiding over het belang van dynamica. Jaco Reusink (Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam) belichtte het trillingsgedrag van bruggen. Ondanks alle kennis en ervaring – zo viel uit Reusink’s bijdrage op te maken – blijft ’t toch altijd een beetje afwachten hoe het trillingsgedrag van een brug zich in werkelijkheid manifesteert. Namens de Rijksgebouwendienst was Jan Kraak belast met het onderzoek naar de oorzaak van de trillingen in het Westraven-gebouw, in de wandelgangen nogal eens gekscherend bestempeld als het ‘Kraakpand’. Jan bood inzage in de hectiek die ontstond nadat de trillingen waren geconstateerd. Uiteindelijk bleek de glazenwasinstallatie de oorzaak. Net als de opening van het avondcollege was ook de afsluiting voor TNO. Raphaël Steenbergen ontrafelde het fenomeen ‘wind’ en Carine van Benthum bepleitte een zorgvuldig gedetailleerde bouwknoop, als probaat medicijn tegen storende trillingen van lichte bouwconstructies.

  • Terugblik
  • Foto: kantoorgebouw Westraven, Utrecht (renovatie: Cepezed).

Top

Uitgebreid en Bouwbesluit-proof

www.brandveiligmetstaal.nl – het digitale informatiesysteem van BmS voor het brandveilig toepassen van staal in gebouwen – is de afgelopen maanden flink aangevuld en verbeterd. De bestaande modules, zoals kantoren, Fire Safety Engineering en brandwerende stalen puien zijn nu volledig afgestemd op het Bouwbesluit 2012. Nieuw en uiteraard ook ‘Bouwbesluit-proof’ zijn de onderdelen hallen, woningen, hoogbouw en parkeergarages. Bij elk van deze gebouwtypen worden de brandveiligheidseisen en oplossingsrichtingen gegeven voor stalen draagconstructies, gevels en wanden. De informatie over hoogbouw komt de praktijk goed van pas, omdat het Bouwbesluit geen concrete prestatie-eisen formuleert voor gebouwen hoger dan 70 m. De eisen en aanbevelingen in dit onderdeel sluiten aan op de landelijk erkende Praktijkrichtlijn Brandveiligheid in hoge gebouwen van SBR.

Top

In dit nummer:

Hallenbouw 2013
Voor de ‘kurk waar de staalbouw op drijft’, de hallenbouw, organiseert BmS op 14 maart a.s. in Utrecht weer een nieuwe aflevering van de cursus Hallenbouw volgens het nieuwe Bouwbesluit. Na enkele goed bezochte bijeenkomsten in 2012, betreden bouwfysisch adviseur Niels Blauwiekel (M3C Consultancy) en brandveiligheidsadviseur Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal) wederom de bühne om medewerkers van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouw- en staalconstructiebedrijven in kennis te stellen van de belangrijke wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 voor de ‘industriefunctie’, als het gaat om thermische isolatie en brandveiligheid. De eisen voor de thermische isolatie van gevels en daken zijn verzwaard, die voor brandcompartimentering van hallen daarentegen versoepeld. Wat dat betekent voor de opzet en detaillering van het halontwerp wordt uit de doeken gedaan aan de hand van cases die de cursisten zelf kunnen aanleveren.

  • Programma en aanmelden. Mocht 14 maart niet schikken, de cursusmiddag wordt herhaald op 14 mei. De deelname-uren tellen mee als permanente educatie in het kader van WAT (Wet op de Architectentitel) en leveren 3 punten op voor Constructeursregister.
  • Foto: bedrijfsgebouw EFC Industrial Filtration, Alkmaar (Brtarchitecten).

Top

Samen over de brug
Na de geslaagde, gezamenlijke themamiddag ‘Renovatie stalen bruggen’ van 11 december jl., bundelen Rijkswaterstaat, TNO, TU Delft en BmS opnieuw hun krachten in de Masterclass Plooistabiliteit stalen bruggen. Tijdens deze studiemiddag op 5 maart in Delft reiken Henri Steenbergen en Johan Maljaars van TNO de constructeur handvatten aan voor het berekenen van de plooistabiliteit van stalen bruggen volgens de Eurocodes. Ze gaan onder meer op meewerkende breedte en modellering, de doorsnede-reductiemethode (voor liggers) en de spanningsreductiemethode (plaatvelden) én de juiste interpretatie daarbij van de Eurocode-regels. Naast rekenvoorbeelden krijgt de cursist toelichting op (gratis) softwarepakketten die zijn in te zetten voor eigen stabiliteitsberekeningen.

Top

Flexibel Integraal Demontabel Energieneutraal
1 December 2012 is het tweejarige Innovatie Prestatie Contract (IPC) ‘FIDE Bouwen met Staal’ van start gegaan. Dit is het eerste IPC-subsidieproject dat BmS in samenwerking met M2I heeft geïnitieerd. FIDE staat voor Flexibel, Integraal, Demontabel en Energieneutraal. Dat komt in naamgeving én bouwprincipe overeen met IFD-bouwen (Industrieel, Flexibel, Demontabel). De toevoeging Energieneutraal geeft uitdrukking aan de ambitie van de projectdeelnemers om met high tech materialen en -systemen energiezuinige gebouwen te bouwen. Binnen FIDE Bouwen werken onder meer Heerkens van Bavel Bouw, CAE Nederland, P.J. van Hoogmoed Beheer en InterDam Projects gezamenlijk aan concepten voor een energieneutrale bedrijfshal en een duurzame woning met een stalen draagconstructie. De voortgang en resultaten worden gepubliceerd op www.endis.nl

  • Geïnteresseerd in deelname aan een IPC? Neem contact op met Mic Barendsz (BmS), tel. (079) 353 12 77.

Top

Basis voor bta ’s
MBO-ers die nu al werken bij een staalconstructiebedrijf of ingenieursbureau en later graag tekenaarconstructeur willen worden, kunnen hun kennis van wiskunde en mechanica ophalen bij Bètamodule van BmS. Deze opleiding van 13 dinsdagavonden helpt de MBO-er verder in onder meer rekenkundige bewerkingen, rekenen met machten en wortels en tweedegraads-vergelijkingen. De mechanicalessen bieden inzicht in belastingen, krachten en momenten, opleggingen en oplegreacties en spanningen en vervormingen. Wie slaagt voor het examen, krijgt een certificaat én toegang tot de opleiding Staalbouwkundig tekenaar/constructeur BmS

  • Programma en aanmelden. De cursus begint 12 maart, in Utrecht.
  • Foto: onderwijsgebouw IPT Technovium, Nijmegen (AGS Architecten).

Top

@BouwenmetStaal1

@Brandnieuws

@DuurzaaminStaal

Top

Een overzicht van alle activiteiten van BmS vindt u op de website www.bouwenmetstaal.nl


Opgeven/afmelden

Reageren
Wilt u uw collega opgeven voor ontvangst van de nieuwsbrief? Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Uw reacties kunt u sturen naar: staalbytes@bouwenmetstaal.nl.

Colofon
Staalbytes wordt elke twee maanden verspreid onder vaste relaties van BmS
© Bouwen met Staal, Zoetermeer, februari 2013
Samenstelling: Arend Dolsma m.m.v. Mic Barendsz en Bennie Potjes (BmS)
Productie: Bruikman Reclamestudio

Boerhaavelaan 402713 HX ZoetermeerPostbus 190 • 2700 AD ZoetermeerT +31(0)79 353 1277F +31(0)79 353 1278,
staalbytes@bouwenmetstaal.nl www.bouwenmetstaal.nl