Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
mei 2013
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM
Hét boek

De collectie BmS-publicaties is weer enkele titels rijker. Mijn persoonlijke favoriet is GTS 2013 (Grafieken en tabellen voor staal en staalconstructies gebaseerd op Eurocode 0, 1 en 3). Dit naslagwerk behoort bij elke constructeur in de boekenkast te staan, of liever nog onder handbereik op het bureau. Het boek geeft direct toepasbare antwoorden op vragen als ‘welke dakligger heb ik nodig voor deze overspanning?, ‘moet ik twee of vier kipsteunen toepassen en wat is het verschil?’ of ‘wat is het effect van hogesterktestaal, bijvoorbeeld S355, op de kolomafmetingen?’. Het boek maakt ‘t bovendien mogelijk snel een ontwerp te maken zónder dat eerst een complexe berekening nodig is. Een uitgebreid grafieken- en tabellenboek zoals GTS was er al voor beton. Nu is ‘t er ook voor staal en dan ook nog geheel volgens de Eurocodes en Nationale Bijlagen. Meer over de publicatie (en andere nieuwe BmS-uitgaven) vindt u in deze Staalbytes. Veel leesplezier!

Frank Maatje.

Kloeke boeken

Maak ruimte in uw boekenkast: bij BmS liggen 312 pagina’s nieuw drukwerk voor u klaar.

136 daarvan maken het boek ‘Geometrische vormen’, waarin Jaap Oosterhof (voormalig directeur ABT en oud-hoogleraar Draagconstructies TU Delft) laat zien dat de klassieke meetkunde nog steeds interessant is voor de moderne constructeur, architect of industrieel vormgever.

Alle figuren en lichamen zijn door de auteur met vaste hand getekend en toegerust met de correcte benamingen en een korte toelichting op hun oorsprong. De meeste vormen komen voort uit de Euclidische meetkunde, ontwikkeld door de Oude Grieken.

Nog zo’n dikkertje is GTS 2013, een uitgave van 176 pagina’s die omwille van frequent en langdurig raadplegen in een stevige ringband zijn vervat. Het naslagwerk levert de constructeur praktische ontwerptabellen en -grafieken volgens NEN-EN 1990, NEN-EN 1991 en NEN-EN 1993, ofwel de Eurocodes 0, 1 en 3, én de Nationale Bijlagen uit 2011.

Na de introductie van grootheden, eenheden en wiskundige- en mechanicaformules volgt een toelichting op belastingtypen en -combinaties en eigenschappen en kwaliteiten van constructiestaal.

Het resterende tweederde deel van het boek bestaat uit de tabellen en grafieken voor het bepalen van de weerstand van I-vormige doorsneden, de knik- en kipstabiliteit en het dimensioneren van bout- en kolomvoetplaatverbindingen, aangevuld met de formules voor het lassen. GTS 2013 vervangt het boek Staalprofielen dat voor het eerst in 1998 verscheen en gebaseerd was op de TGB 1990. Met de nieuwkomer heeft BmS nu 6 Eurocode-boeken op voorraad. Eerder verschenen: Brand, Krachtswerking, Staal-beton, Verbinden en Staalprofielen. De auteurs van GTS heten Bert Snijder (TU Eindhoven), Henri Steenbergen (TNO) en Bennie Potjes (BmS).

Top

Innovatief netwerken

De avondsessies van Bouwen met Staal vormen (al sinds jaar en dag) een prima podium om weer eens bij te praten met vakgenoten en andere relaties en tegelijkertijd kennis te maken met vernieuwende of anderszins opmerkelijke verrichtingen van BmS-bedrijfsleden. 10 April jl. hield Centraalstaal International open huis in Groningen om de (vele) aanwezigen te informeren over het bedrijfsspecialisme: het 3D-vervormen van constructiestaal en de toepassing daarvan in onder meer de overkapping van de OV-Terminal Arnhem, theater Infoversum Groningen en het Porsche-paviljoen in Wolfsburg. Donderdag 30 mei is de beurt aan BRS Building Systems om het producten- en dienstengamma op het gebied van staal- en glasconstructies te etaleren. Een van de noviteiten van de onderneming in Moerkapelle is het koudgebogen Freeformglass dat dankzij toepassing in de overkapping van busplatform IJsei bij Amsterdam CS veelvuldig ‘de pers haalde’. Het vakblad Bouwen met Staal wijdde zelfs een halve editie aan het project (nummer 226, april 2012). Twee weken later volgt een bezoek aan ProduLAS. Samen met Reijrink Staalbouw ontwikkelde ProduLAS de BalkenLasMachine. Deze robot kan, aangestuurd door een 3D-model, volautomatisch platen en schotten op profielen tot 600 mm aflassen. Komt dat zien op woensdag 12 juni aan de Visserijweg in Oosterhout.

Top

Wegen naar nieuw leven

Opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs die actief (willen) zijn in revitalisatie of transformatie van gebouwen komen aan hun informatieve trekken in de nieuwe BmS-brochure ‘Wegen naar nieuw leven’. De uitgave belicht de mogelijkheden om de economische levensduur van bestaande bedrijfsgebouwen te verlengen. Dat kan via eenvoudige maatregelen als het vervangen van gevelelementen of het plaatsen van een voorzetgevel óf meer verstrekkende ingrepen als aanbouwen of optoppen. De meeste aandacht gaat uit naar díe aanpassingen die voor het opwaarderen van een hal of loods het meest voor de hand liggen: dak- en gevelrenovatie (‘recladding’) en het inbrengen van een (extra) verdiepingvloer. Voor beide opties geeft de brochure de programmatische en technische hoofdaandachtspunten bij planning, ontwerp en uitvoering van het project.

Dat het opwaarderen van een bestaand (stalen) bedrijfsgebouw inderdaad goed haalbaar is, wordt aangetoond met acht voorbeeldige renovatie- en transformatieprojecten van eigen bodem.

De 28 pagina’s tellende publicatie is het product van samenwerking binnen de BmS-werkgroep Recladding. Hierin hadden onder meer zitting Arcelor Mittal, SAB-profiel, Isover, JHK Architecten en MDG|Dumebo DWS.

Top

In dit nummer:

Samen bouwen met staal
Samen bouwen met staal. Een beter motto kun je nauwelijks bedenken voor een evenement dat draait om kennismaken en kennis delen. Dat evenement heet de Nationale Staalbouwdag en vindt dit jaar plaats op donderdag 10 oktober in Hangaar 2 bij Katwijk aan Zee. Hoofdbestanddelen van het programma zijn de expo met naar verwachting zo’n 65 bedrijven en organisaties, seminars voor architecten en constructeurs, een speciaal studentenprogramma met uitreiking van de StudentenSTAALprijs 2013 en het plenaire congres met inspirerende lezingen en spraakmakende debatten. Het uitgewerkte programma vindt u binnenkort op nationalestaalbouwdag.nl Noteer nu alvast in uw agenda: 10 oktober, Nationale Staalbouwdag 2013.

Top

Teamwork
Maandagmiddag 10 juni a.s. komen de BmS-marktteams, aspectteams en Technische Commissies bijeen in Zoetermeer voor de BmS-Projectenmiddag. Dan presenteren de voorzitters of andere representanten van de teams hun voorstellen voor projecten die BmS in het jaarplan 2014 kán zetten. Of dat inderdaad gebeurt, hangt in eerste instantie af van de stemming onder de aanwezigen. De plannen met de meeste stemmen gaan door naar de BmS-projectencommissie die zich buigt over belang, nut en impact van de favorieten en beslist over opname in de jaarplanning en toekenning van budget. De Projectenmiddag beleefde de proloog op 25 juni 2012. Toen haalden 5 projectplannen (van de TC’s 1, 3, 7 en 8 en het marktteam Hallen) de BmS-begroting 2013. Deze projecten zijn nu volop in uitvoering óf hebben hun eerste resultaten al geboekt. Zo heeft het Hallenteam de eerste van twee publicaties over renovatie van bedrijfsgebouwen al afgerond: ‘Wegen naar nieuw leven’ (zie elders in deze nieuwsbrief).

Top

Kort en krachtig
30 mei start de driedaagse cursus Eurocode 0+1, er zijn nog enkele plaatsen vrij • ‘Binden en verbinden’ luidt het thema van de Constructeursdag 2013. Het programma en de aanmeldoptie vindt u hier • 20 juni organiseert BmS een speciaal seminar rond keuze en toepassing van (lichte) vloersystemen. Mis ’t niet, meldt u nu alvast aan • Alle praktische informatie en hulpmiddelen voor BIM (Building Information Modelling) zijn nu voor u verzameld op de website bimie.nl • Duurzaam construeren met BIM is een van de items in de mei-editie van de nieuwsbrief Duurzaamheid+Staal • Het toepassen van sprinklerinstallaties in stalen gebouwen staat centraal in de nieuwste nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal • Het aprilnummer van de nieuwsbrief Architect+Staal belicht onder meer het Fletcher Tower Hotel Amsterdam (zie foto), verzamelgebouw Post Zuid in Apeldoorn én het buigen van profiel en plaat • Maak (nader) kennis met Staalmakers op www.staalmakers.nl, LinkedIn, Twitter en FacebookNog vragen?

Top

@BouwenmetStaal1

@Brandnieuws

@DuurzaaminStaal

Top

Een overzicht van alle activiteiten van BmS vindt u op de website www.bouwenmetstaal.nl


Opgeven/afmelden

Reageren
Wilt u uw collega opgeven voor ontvangst van de nieuwsbrief? Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Uw reacties kunt u sturen naar: staalbytes@bouwenmetstaal.nl.

Colofon
Staalbytes wordt elke twee maanden verspreid onder vaste relaties van BmS
© Bouwen met Staal, Zoetermeer, mei 2013
Samenstelling: Arend Dolsma (BmS)
Productie: Bruikman Reclamestudio

Boerhaavelaan 402713 HX ZoetermeerPostbus 190 • 2700 AD ZoetermeerT +31(0)79 353 1277F +31(0)79 353 1278,
staalbytes@bouwenmetstaal.nl www.bouwenmetstaal.nl